Sisukord

Kantseliiti on alati võimalik vähendada või vältida, see muudab laused lühemaks ja arusaadavamaks. Tekstis liiga palju korduvad tühisõnad (nt käesolev, antud, alal, alane, korras, lisaks, läbi, osas, poolt, suhtes, vastavalt) ei anna tihti mõtteselgusele midagi juurde.

Näited

AlgneToimetatud
Bürool on samuti õigus avaldada Kliendi poolt talle usaldatud ja/või Büroo poolt Kliendile osutatava õigusteenusega seotud informatsiooni.Bürool on samuti õigus avaldada infot, mida klient on talle usaldanud või mis on osutatava õigusteenusega seotud.
Käesoleva strateegia täistekst on lisatud antud kirjale.Vaata strateegia täisteksti kirja lisast.
Kasutame teie isikuandmeid nimetatud eesmärgil seni, kuni avaldate soovi, et me antud teavet teile enam ei saadaks.Saadame teile teavet senikaua, kui te seda soovite.
Käesoleva hanke raames teostamisele kuuluvate tehniliste tööde nimekiri lepitakse tööde käigus kokku.Hanke raames tehtavad tehnilised tööd lepitakse kokku tööde käigus.

Anna tagasisidet