Sisukord

Süstemaatiline register

Registris on Sõnaveebi Linguae andmebaasis esinevad eestikeelsed märksõnad. Kirje struktuuri ja täpsemaid selgitusi vt registri sissejuhatusest.

Tähistus ja lisasümbolid:

 • kood – mustas kastis on ISO kood kas keelte (ISO 639-1, 639-2, 639-3, 639-5) või kirjade (ISO 15924) tähistamiseks;
 • † hääbunud keel, ajalooline kiri või rahvas, aegunud keelerühm;
 • ° muudatus, võrreldes Linguae senise andmebaasiga, mida viimati uuendati 2013 (⁺ – uus kanne).

— — —

IeP: Iraani keeled

 • Iraani keeled ira.
 • Kesk-Iraani keeled ♦ IV saj eKr – IX saj pKr.
 • mani kiri (Manichaean) Mani. ♦ Kasutati pärsia, partia, sogdi jt keelte kirjapanekuks III–X saj.

IePE: Ida-Iraani keeled

 • Ida-Iraani keeled.
 • alaani keel (Alanic) xln. Rahvas: alaan, alaanid. Asuala: Aasia, Euroopa.
 • avesta keel ae/ave. Kiri: avesta. Asuala: Iraan.
  Kirjad: avesta kiri Avst.
 • baktria keel (Bactrian) xbc. Rahvas: baktrialane, baktrialased. Asuala: Aasia.
 • horezmi keel (Chorasmian ~ Khwarezmian) xco. Kiri: araabia, vanaaramea. Rahvas: horezmlane, horezmlased. Asuala: Aasia.
 • jagnoobi keel (yaghnōbī) yai. Rahvas: jagnoobi, jagnoobid. Asuala: Tadžikistan. Kõnelejaid: 2000.
 • jassi keel (Yassic, jász) ysc. Rahvas: jass, jassid. Asuala: Ungari.
 • jidga keel (Yidgha) ydg. Rahvas: jidga, jidgad. Asuala: Pakistan (Khyber Pakhtunkhwa). Kõnelejaid: 6200.
 • mundži keel (məndẓ̌i roy, Munji) mnj. Rahvas: mundži, mundžid. Asuala: Afganistan (Badakhshān). Kõnelejaid: 3800.
 • osseedi keel (ирон ӕвзаг iron ævzah) os/oss. Kiri: kürilliline. Rahvas: osseet, osseedid. Asuala: Gruusia (Tshinvali piirkond), Venemaa (Põhja-Osseetia). Kõnelejaid: 500 000.
  Murded: dõguri murre ~ digori murre; ironi murre.
 • puštu keel ~ pašto keel ~ afgaani keel (پښتو Pas͟htū) ps/pus. Kiri: araabia. Rahvas: puštu, puštud ~ afgaan, afgaanid. Asuala: Afganistan, Pakistan (Khyber Pakhtunkhwa). Kõnelejaid: 10 mln.
 • saka keel (Khotanese ~ Sakan) kho. Kiri: braahmi. Rahvas: saka, sakad. Asuala: Aasia.
 • sarmaadi keel. Rahvas: sarmaat, sarmaadid. Asuala: Aasia. ♦ Keeleliselt kuuluvad sküütidega kokku.
  Rahvad: roksolaan, roksolaanid (Rōxolānī).
 • sküüdi keel (Scythian) xsc. Rahvas: sküüt, sküüdid. Asuala: Aasia.
  Rahvad: daaha, daahad (Dāhā); dandariid, dandariidid (Dandarī); maioot, maioodid (Maeōtae); massageet, massageedid (Massagetae); taur, taurid (Taurī).
 • sogdi keel (Sogdian) sog. Kiri: sogdi. Asuala: Aasia.
  Kirjad: † sogdi kiri.
 • vanetsi keel (Waṇecī) wne. Rahvas: vanetsi, vanetsid. Asuala: Pakistan (Belutšistan). Kõnelejaid: 95 000.

IePEP: Pamiiri keeled

 • Pamiiri keeled.
 • bartangi keel. Rahvas: bartang, bartangid. Asuala: Tadžikistan. Kõnelejaid: 3000 [1990 < W, 2023]. ♦ Ethnologue’i järgi šugni keele {sgh} murre.
 • hufi keel (khuf ziv). Rahvas: hufi, hufid. Asuala: Tadžikistan. Kõnelejaid: 800 [1990 < W, 2023]. ♦ Ethnologue’i järgi šugni keele {sgh} murre.
 • iškašimi keel (shîkoshmi zîvůk) isk. Rahvas: iškašim, iškašimid. Asuala: Afganistan, Tadžikistan. Kõnelejaid: 9000 [2010 < W, 2023].
 • jazgulami keel (yůzdomi zîvég) yah. Rahvas: jazgulam, jazgulamid. Asuala: Tadžikistan. Kõnelejaid: 4000.
 • rošorvi keel (rasharvīj). Rahvas: rošorvi, rošorvid. Asuala: Tadžikistan. Kõnelejaid: 2000 [1972 < W, 2023]. ♦ Ethnologue’i järgi šugni keele {sgh} murre.
 • rušani keel (riħůn ziv). Rahvas: rušani, rušanid. Asuala: Afganistan, Tadžikistan. ♦ Ethnologue’i järgi šugni keele {sgh} murre.
 • sangletši keel (Sanglēči lavz) sgy. Rahvas: sangletši, sangletšid. Asuala: Afganistan (Badakhshān), Tadžikistan. Kõnelejaid: 1500.
 • sarikoli keel (sariquli) srh. Rahvas: sarikoli, sarikolid. Asuala: Hiina (Xinjiang). Kõnelejaid: 16 000.
 • šugni keel (khughnůni ziv, Shughni) sgh. Kiri: kürilliline. Rahvas: šugni, šugnid. Asuala: Afganistan, Tadžikistan. Kõnelejaid: 60 000.
  Murded: Ethnologue arvab šugni keele murreteks bartangi, hufi, rošorvi ja rušani keele.
 • vahhi keel (ħik, Wakhi) wbl. Rahvas: vahhi, vahhid. Asuala: Afganistan (Badakhshān), Hiina, Pakistan, Tadžikistan. Kõnelejaid: 32 000.

IePW: Lääne-Iraani keeled

 • Lääne-Iraani keeled.
 • azeri keel (Azari). Asuala: Iraan (Ida-Aserbaidžaan, Lääne-Aserbaidžaan).
 • bahtiari keel (Bakhtiari) bqi. Rahvas: bahtiari, bahtiarid. Asuala: Iraan. Kõnelejaid: 1 mln.
 • baškardi keel (Bashkardi) bsg. Rahvas: baškardi, baškardid. Asuala: Iraan (Kermān, Sīstān va Balūchestān). Kõnelejaid: 7000.
 • belutši keel (Balūchī) bal. Kiri: araabia. Rahvas: belutši, belutšid. Asuala: Iraan, Pakistan. Kõnelejaid: 8,8 mln [2020 < W, 2023].
 • edelafarsi keel (Southwestern Fars) fay. Asuala: Iraan (Fārs). Kõnelejaid: 7500.
 • eštehaardi keel (Eshtehardi) esh. Rahvas: eštehaardi, eštehaardid. Asuala: Iraan (Markazī). Kõnelejaid: ?.
 • gilaki keel (Giləki) glk. Kiri: araabia. Rahvas: gilaki, gilakid. Asuala: Iraan (Gīlān). Kõnelejaid: 3,2 mln.
 • gurani keel hac. Kiri: araabia. Rahvas: gurani, guranid. Asuala: Iraak, Iraan. Kõnelejaid: 44 000.
 • hazara keel (Āzargī) haz. Rahvas: hazara, hazarad. Asuala: Afganistan, Iraan, Pakistan. Kõnelejaid: 2,2 mln.
 • hunsaari keel (Khunsari) kfm. Rahvas: hunsaari, hunsaarid. Asuala: Iraan (Eşfahān). Kõnelejaid: 21 100.
 • juudipärsia keel (Dzhidi, Judeo-Persian) jpr. Asuala: Iisrael, Iraan. Kõnelejaid: 60 000.
 • kadžali keel (Kajali) xkj. Rahvas: kadžali, kadžalid. Asuala: Iraan (Ardabīl). Kõnelejaid: ?.
 • kumzaari keel (Kumzari) zum. Rahvas: kumzaari, kumzaarid. Asuala: Omaan. Kõnelejaid: 1700.
 • kurdi keel (zimanê kurdî) ku/kur. Kiri: araabia, ladina. Rahvas: kurd, kurdid. Asuala: Iraak, Iraan, Türgi. Kõnelejaid: 10 mln. ♦ Makrokeel.
  Rahvad: jeziidi, jeziidid (yezîdîtî, Yazidi).
  • kurmandži keel ~ põhjakurdi keel (zimanê kurdî ~ zimanê kurmancî) kmr. Kiri: ladina. Asuala: Afganistan, Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Iraak, Iraan, Liibanon, Süüria, Türgi. Kõnelejaid: 9,3 mln.
  • lõunakurdi keel (Kurdí Xuwarig, kelhûrî) sdh. Kiri: araabia. Asuala: Iraak, Iraan. Kõnelejaid: 3 mln.
  • sorani keel ~ keskkurdi keel (zimanê kurdî ~ zimanê soranî) ckb. Kiri: araabia. Asuala: Iraak, Iraan. Kõnelejaid: 3,7 mln.
 • laari keel (Lari) lrl. Rahvas: laar, laarid. Asuala: Iraan (Fārs). Kõnelejaid: 80 000.
 • laasgerdi keel (Lasgerdi) lsa. Rahvas: laasgerdi, laasgerdid. Asuala: Iraan (Semnān). Kõnelejaid: 1000.
 • luri keel ~ luuri keel. Rahvas: luri, lurid. Asuala: Iraan. ♦ Makrokeel.
  • lõunaluri keel (Southern Luri) luz. Asuala: Iraan (Fārs, Khūzestān, Kohkīlūyeh va Būyer Aḩmadī). Kõnelejaid: 875 000.
  • põhjaluri keel (Northern Luri) lrc. Asuala: Iraan (Khūzestān, Lorestān, Markazī). Kõnelejaid: 1,5 mln.
 • mazandaraani keel (Māzarūnī zīvūn ~ Taparī zīvūn) mzn. Kiri: araabia. Rahvas: mazandaraani, mazandaraanid. Asuala: Iraan (Māzandarān). Kõnelejaid: 3,2 mln.
 • meedia keel (Median) xme. Kiri:. Rahvas: meedlane, meedlased. Asuala: Iraan.
 • ormuri keel oru. Rahvas: ormuri, ormurid. Asuala: Afganistan, Pakistan. Kõnelejaid: 1000.
 • pahlavi keel ~ pehlevi keel ~ keskpärsia keel pal. Kiri: pahlavi psalmikiri, pahlavi raamatukiri, pahlavi raidkiri. Asuala: Iraan.
  Kirjad: pahlavi psalmikiri (Psalter Pahlavi) Phlp; pahlavi raamatukiri (Book Pahlavi) Phlv; pahlavi raidkiri (Inscriptional Pahlavi) Phli.
 • paratši keel (Parachi) prc. Asuala: Afganistan (Kāpīsā). Kõnelejaid: 600.
 • partia keel (Parthian) xpr. Kiri: vanaaramea. Rahvas: partlane, partlased. Asuala: Aasia.
  Kirjad: partia raidkiri (Inscriptional Parthian) Prti.
 • pärsia keel ~ farsi keel ~ iraani keel (Fārsī) fa/fas/per. Kiri: araabia. Rahvas: pärslane, pärslased ~ iraanlane, iraanlased. Asuala: Iraan. Kõnelejaid: 40 mln. ♦ Makrokeel.
  • dari keel ~ idafarsi keel ~ Afganistani pärsia keel ~ Kabuli pärsia keel (zabān-e Darī) prs. Kiri: araabia. Asuala: Afganistan. Kõnelejaid: 5 mln.
  • Iraani pärsia keel⁺ ~ läänefarsi keel⁺ (Fārsī, Iranian Persian) pes. Kiri: araabia. Asuala: Iraan. Kõnelejaid: 55,6 mln [2015 < W, 2023].
 • sangsari keel sgr. Rahvas: sangsari, sangsarid. Asuala: Iraan (Semnān). Kõnelejaid: 36 000.
 • semnaani keel (Semnani) smy. Rahvas: semnaani, semnaanid. Asuala: Iraan (Semnān). Kõnelejaid: 60 000.
  Murded: Bīābānaki murre.
 • sivandi keel siy. Rahvas: sivandi, sivandid. Asuala: Iraan (Fārs). Kõnelejaid: 7000.
 • sorhei keel (Sorkhei) sqo. Rahvas: sorhei, sorheid. Asuala: Iraan (Semnān). Kõnelejaid: 10 000.
  Murded: Aftari murre.
 • šahmirzaadi keel (Shahmirzadi) srz. Rahvas: šahmirzaadi, šahmirzaadid. Asuala: Iraan (Semnān). Kõnelejaid: ?.
 • šahruudi keel (Shahrudi) shm. Rahvas: šahruudi, šahruudid. Asuala: Iraan (Ida-Aserbaidžaan). Kõnelejaid: ?.
 • zaza keel (zıwanê zazaki) zza. Kiri: ladina. Rahvas: zaza, zazad. Asuala: Türgi. ♦ Makrokeel.
  • dõmli keel ~ lõunazaza keel (zıwanê dımılki, Dimli) diq. Kiri: ladina. Rahvas: dõmli, dõmlid. Asuala: Türgi. Kõnelejaid: 1,5 mln.
  • kõrmandžki keel ~ põhjazaza keel (zıwanê kırmancki, Kirmanjki) kiu. Kiri: ladina. Rahvas: kõrmandžki, kõrmandžkid. Asuala: Türgi. Kõnelejaid: 140 000.
 • taadi keel (Tati). Rahvas: taatlane, taatlased. Asuala: Aserbaidžaan, Iraan, Venemaa. ♦ Makrokeel.
  • lõunataadi keel ~ muslimitaadi keel (zuhun tati, Muslim Tat) ttt. Asuala: Aserbaidžaan, Iraan. Kõnelejaid: ?.
  • põhjataadi keel ~ mägijuudi keel (zuhun džuhuri, Judeo-Tat) jdt. Kiri: heebrea, kürilliline, ladina. Asuala: Aserbaidžaan, Iisrael, Venemaa (Dagestan). Kõnelejaid: 101 000.
 • tadžiki keel (забони тоҷикӣ zaboni tojikī) tg/tgk. Kiri: araabia (Hiinas), kürilliline (Tadžikistanis). Rahvas: tadžikk, tadžikid. Asuala: Hiina (Xinjiang: Taxkorgan), Tadžikistan. Kõnelejaid: 3,5 mln.
 • talõši keel (tolış, Talysh) tly. Rahvas: talõšš, talõšid. Asuala: Aserbaidžaan, Iraan. Kõnelejaid: 912 000.
 • vanapärsia keel (Old Persian) peo. Kiri: vanapärsia. Asuala: Aasia.
  Kirjad: vanapärsia kiri Xpeo.

IeR: romaani keeled

 • romaani keeled roa.
 • aragoni keel (aragonés) an/arg. Kiri: ladina. Rahvas: aragonlane, aragonlased. Asuala: Hispaania (Aragón). Kõnelejaid: 11 000.
 • aromuuni keel ~ makedorumeenia keel (armãneashce) rup. Kiri: kreeka, ladina. Rahvas: aromuun, aromuunid. Asuala: Kreeka, Põhja-Makedoonia. Kõnelejaid: 300 000.
 • astuuria keel (Asturianu) ast. Kiri: ladina. Rahvas: astuurlane, astuurlased. Asuala: Hispaania (Astuuria). Kõnelejaid: 125 000.
 • cajun’i keel (français cadien, Cajun French) frc. Asuala: USA (Louisiana). Kõnelejaid:17 200.
 • dalmaatsia keel (Dalmatian) dlm. Rahvas: dalmaatslane, dalmaatslased. Asuala: Horvaatia.
 • emiilia keel (emigliàn) egl. Kiri: ladina. Rahvas: emiillane, emiillased. Asuala: Itaalia (Emilia Romagna).
 • estremenju keel (estremeñu) ext. Kiri: ladina. Rahvas: estremenju, estremenjud. Asuala: Hispaania (Extremadura). Kõnelejaid: 200 000.
 • fala keel fax. Kiri: ladina. Rahvas: fala, falad. Asuala: Hispaania (Extremadura). Kõnelejaid: 10 500.
 • frankoprovansi keel (arpitan ~ francoprovençâl) frp. Kiri: ladina. Rahvas: frankoprovanslane, frankoprovanslased. Asuala: Prantsusmaa. Kõnelejaid: 77 000.
  Murded: Aosta murre⁺ (valdôtain); Dauphiné murre⁺ (dauphinois); Forez’ murre⁺ (forézien); Juura murre⁺ (jurassien); Lyoni murre⁺ (lyonnais); Romandie murre⁺ (romand); Savoia murre⁺ (savoyard).
  Rahvad: valdotään, valdotäänid (vâldotèn, Valdôtains).
 • galeegi keel (galego) gl/glg. Kiri: ladina. Rahvas: galeeg, galeegid. Asuala: Hispaania (Galicia). Kõnelejaid: 3 mln.
 • hispaania keel (español ~ castellano) es/spa. Kiri: ladina. Rahvas: hispaanlane, hispaanlased. Asuala: Hispaania, Ladina-Ameerika. Kõnelejaid: 486 mln [2023 < W, 2023].
  • alhamia keel (Aljamia). Kiri: araabia. Asuala: Hispaania. ♦ Hispaania keele araabiamõjuline variant.
 • istrorumeenia keel ~ Istra rumeenia keel (Vlășește ~ limba istroromånă) ruo. Kiri: ladina. Rahvas: istrorumeenlane, istrorumeenlased. Asuala: Horvaatia. Kõnelejaid: 1000.
 • itaalia keel (italiano ~ lingua italiana) it/ita. Kiri: ladina. Rahvas: itaallane, itaallased. Asuala: Itaalia, San Marino. Kõnelejaid: 60 mln.
  Murded: vt ka emiilia, liguuri, lombardi, napoli, piemonte, romanja, sitsiilia, veneti ehk veneetsia keel.
 • juudiitaalia keel (Judeo-Italian) itk. Asuala: Itaalia. Kõnelejaid: 200.
 • juudiprantsuse keel (Zarphatic ~ Judeo-French) zrp. Asuala: Prantsusmaa.
 • juudiprovansi keel (Shuadit ~ Judeo-Provençal) sdt. Asuala: Prantsusmaa.
 • katalaani keel (català ~ llengua catalana) ca/cat. Kiri: ladina. Rahvas: katalaan, katalaanid ~ kataloonlane, kataloonlased. Asuala: Andorra, Hispaania (Baleaarid, Kataloonia), Prantsusmaa. Kõnelejaid: 7 mln.
  • valenssia keel⁺ (valencià ~ llengua valenciana). Kiri: ladina. Asuala: Hispaania (Valencia). Kõnelejaid: 2,4 mln [2004 < W, 2023]. ♦ Katalaani keele variant.
 • keskprantsuse keel (français moyen) frm. Asuala: Prantsusmaa. ♦ Ajavahemikus 1400–1600.
 • korsika keel (corsu ~ lingua corsa) co/cos. Kiri: ladina. Rahvas: korsiklane, korsiklased. Asuala: Prantsusmaa (Korsika).
 • ladiino ~ espanjool (Dzhudezmo, Ladino) lad. Kiri: heebrea. Asuala: Hispaania, Iisrael. Kõnelejaid: 110 000.
 • liguuri keel (líguru ~ zeneize) lij. Kiri: ladina. Rahvas: liguur, liguurid. Asuala: Itaalia (Liguuria). Kõnelejaid: 1,9 mln.
  Murded: Monaco murre (monégasque).
 • lombardi keel (lumbaart ~ lengua lumbarda) lmo. Kiri: ladina. Rahvas: lombard, lombardid. Asuala: Itaalia (Lombardia). Kõnelejaid: 8,8 mln.
 • meglenorumeenia keel ~ Megleni rumeenia keel (Vlăhește ~ limba vlășească) ruq. Kiri: kürilliline. Rahvas: meglenorumeenlane, meglenorumeenlased. Asuala: Kreeka, Põhja-Makedoonia. Kõnelejaid: 5000.
 • miranda keel (mirandés ~ lhéngua mirandesa) mwl. Kiri: ladina. Rahvas: mirandalane, mirandalased. Asuala: Portugal. Kõnelejaid: 15 000.
 • moldova keel ~ moldaavia keel (limba moldoveană) mo. Kiri: ladina. Rahvas: moldovlane, moldovlased ~ moldaavlane, moldaavlased. Asuala: Moldova. Kõnelejaid: 3 mln. ♦ Alates 03.11.2008 ISO koodi ei soovita, kasutatagu rumeenia keele koode.
 • mozaraabia keel (must‘arab, Mozarabic) mxi. Rahvas: mozaraablane, mozaraablased. Asuala: Hispaania.
 • napoli keel (nnapolitano ~ lengua napolitana) nap. Kiri: ladina. Rahvas: napollane, napollased. Asuala: Itaalia (Campania). Kõnelejaid: 7 mln.
 • oksitaani keel ~ provansi keel (van) (occitan ~ lenga d’òc, langue d’oc) oc/oci. Kiri: ladina. Rahvas: oksitaanlane, oksitaanlased. Asuala: Prantsusmaa.
  Murded: Arani murre (Aranés); Auvergne’i murre (auvernhat); Béarni murre⁺ (béarnais); Gascogne’i murre (gascon); Languedoci murre (lengadocian, languedocien); Limousini murre (lemosin, limousin); Provence’i murre (prouvençau, provençal); Vivarais’-Alpi murre (vivaroaupenc, vivaro-alpin).
 • piemonte keel (piemontèis ~ lenga piemontèisa) pms. Kiri: ladina. Rahvas: piemontelane, piemontelased. Asuala: Itaalia (Piemonte). Kõnelejaid: 3 mln.
 • pikardi keel (picard ~ langue picarde) pcd. Kiri: ladina. Rahvas: pikard, pikardid. Asuala: Prantsusmaa. Kõnelejaid: ?.
 • portugali keel (português ~ língua portuguesa) pt/por. Kiri: ladina. Rahvas: portugallane, portugallased. Asuala: Brasiilia, Portugal jt. Kõnelejaid: 170 mln.
 • prantsuse keel (français ~ langue française) fr/fra/fre. Kiri: ladina. Rahvas: prantslane, prantslased. Asuala: Belgia (Valloonia), Kanada (Québec), Prantsusmaa, Šveits. Kõnelejaid: 75 mln.
  Kirjad: Duployé kiirkiri Dupl.
  Murded: Anjou murre (angevin); Aurigny murre (auregnais); Berry murre⁺ (berrichon); Bourbonnais’ murre (bourbonnais); Burgundia murre (bourguignon); Champagne’i murre (champenois); Cotentini murre (cotentinais); Franche-Comté murre (franc-comtois); gallo murre; Guernsey murre (guernesiais); Île-de-France’i murre (francien); Jersey murre (jersiais); Lorraine’i murre (lorrain); Mayenne’i murre (mayennais); Normandia murre (normand); Picardie murre⁺ (picard); Poitou murre (poitevin); Saintonge’i murre (saintongeais); Sarki murre (sercquiais); Valloonia murre⁺ (wallon). Vt ka pikardi, vallooni keel.
  Rahvad: kaldošš, kaldošid.
  • oilitaani keel⁺ (oïlitan ~ langue d’oïl). Asuala: Belgia, Prantsusmaa (põhjaosa). ♦ Tänapäeva prantsuse keele ajaloolise tuumikala keelekujud vastandina oksitaani ja frankoprovansi keelekujudele.
 • retoromaani keeled (Raeto-Romance).
  • friuuli keel (furlan ~ lenghe furlane) fur. Kiri: ladina. Rahvas: friuuli, friuulid. Asuala: Itaalia (Friuli-Venezia Giulia). Kõnelejaid: 500 000.
  • ladiini keel (lingaz ladin) lld. Kiri: ladina. Rahvas: ladiin, ladiinid. Asuala: Itaalia (Trentino-Alto Adige). Kõnelejaid: 30 000.
  • romanši keel (lingua rumantscha) rm/roh. Kiri: ladina. Rahvas: romanš, romanšid. Asuala: Šveits. Kõnelejaid: 500 000.
 • romanja keel (rumagnól) rgn. Kiri: ladina. Rahvas: romanjalane, romanjalased. Asuala: Itaalia (Emilia Romagna).
 • rumeenia keel (limba română) ro/ron/rum. Kiri: ladina. Rahvas: rumeenlane, rumeenlased. Asuala: Rumeenia. Kõnelejaid: 20 mln.
  Rahvad: valahh, valahhid.
 • sardi keel (sardu ~ limba sarda) sc/srd. Kiri: ladina. Rahvas: sard, sardid ~ sardiinlane, sardiinlased. Asuala: Itaalia (Sardiinia).
 • sitsiilia keel (sicilianu ~ lingua siciliana) scn. Kiri: ladina. Rahvas: sitsiillane, sitsiillased. Asuala: Itaalia (Sitsiilia).
 • vallooni keel (walon ~ lingaedje walon) wa/wln. Kiri: ladina. Rahvas: valloon, valloonid. Asuala: Belgia.
 • vanaprantsuse keel (français ancien) fro. Kiri: ladina. Asuala: Prantsusmaa. ♦ Ajavahemikus 842–1400.
 • vanaprovansi keel (provençal ancien) pro. Kiri: ladina. Asuala: Prantsusmaa. ♦ Ajavahemikus kuni 1500.
 • veneti keel ~ veneetsia keel (vèneto ~ łéngua vèneta) vec. Kiri: ladina. Rahvas: venet, venetid. Asuala: Itaalia (Veneto). Kõnelejaid: 2 mln.

kreoolkeeled:

 • portugalipõhjalised kreool- ja pidžinkeeled cpp.
 • prantsuspõhjalised kreool- ja pidžinkeeled cpf.
 • bislama keel bi/bis. Kiri: ladina. Asuala: Vanuatu.
 • haiti keel ~ haitikreooli keel ~ Haiti kreoolkeel (lang kreyòl ayisyen) ht/hat. Kiri: ladina. Rahvas: haitilane, haitilased. Asuala: Haiti.
 • kabuverdianu keel (kabuverdianu ~ lingua kabuverdiana, Caboverdiano) kea. Kiri: ladina. Asuala: Roheneemesaared. Kõnelejaid: 954 000.
 • Mauritiuse kreoolkeel (morisyin, Morisyen) mfe. Kiri: ladina. Asuala: Mauritius. Kõnelejaid: 806 000.
 • papiamento keel (papiamentu) pap. Kiri: ladina. Asuala: Aruba, Bonaire, Curaçao. Kõnelejaid: 200 000.
 • Réunioni kreoolkeel rcf. Kiri: ladina. Asuala: Réunion. Kõnelejaid: 600 000.
 • Saint Lucia kreoolkeel (kwéyòl ~ patwa) acf. Kiri: ladina. Asuala: Dominica, Saint Lucia. Kõnelejaid: 357 000.
 • seišelli keel ~ seišellikreooli keel ~ Seišelli kreoolkeel (seselwa) crs. Kiri: ladina. Rahvas: seišelllane, seišelllased. Asuala: Seišellid. Kõnelejaid: 73 000.
 • tšavakano keel (Chabakano) cbk. Kiri: ladina. Rahvas: tšavakano, tšavakanod. Asuala: Filipiinid. Kõnelejaid: 293 000.
 • Vahemere lingua franca ~ sabiri keel (Mediterranean Lingua Franca) pml. Asuala: Kreeka, Küpros, Tuneesia.

IeS: slaavi keeled

 • slaavi keeled sla.
 • kürilliline kirikuslaavi kiri (Cyrillic /Old Church Slavonic variant/) Cyrs.
 • veneet, veneedid (Venetī). Asuala: Poola, Saksamaa.

IeS1: lõunaslaavi keeled

 • lõunaslaavi keeled zls.
 • bosnia keel (bosanski jezik) bs/bos. Kiri: ladina. Rahvas: bosnialane, bosnialased. Asuala: Bosnia ja Hertsegoviina. Kõnelejaid: ?.
 • bulgaaria keel (български език balgarski ezik) bg/bul. Kiri: kürilliline. Rahvas: bulgaarlane, bulgaarlased. Asuala: Bulgaaria. Kõnelejaid: 8 mln.
  Rahvad: pomakk, pomakid (pomatsi).
 • horvaadi keel ~ kroaadi keel (van) (hrvatski jezik) hr/hrv. Kiri: ladina. Rahvas: horvaat, horvaadid. Asuala: Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia. Kõnelejaid: 5 mln. ♦ Murdeid vt serbia-horvaadi keele alt.
  Rahvad: Burgenlandi horvaat, Burgenlandi horvaadid (Gradišćanski Hrvati); krašovan, krašovanid (Karaševski Hrvati ~ Krašovani); šokats, šokatsid (Šokci).
 • kirikuslaavi keel ~ vanaslaavi keel (словѣньскъ ѩзꙑкъ slověnĭskŭ językŭ) cu/chu. Kiri: kürilliline kirikuslaavi. Asuala: Euroopa.
 • makedoonia keel (македонски јазик makedonski jazik) mk/mkd/mac. Kiri: kürilliline. Rahvas: makedoonlane, makedoonlased. Asuala: Põhja-Makedoonia. Kõnelejaid: 1,5 mln.
  Rahvad: goran, goranid (Goranci ~ Našinci).
 • montenegro keel⁺ (crnogorski jezik, црногорски језик) cnr. Kiri: kürilliline, ladina. Rahvas: montenegrolane, montenegrolased. Asuala: Montenegro.
 • serbia keel (српски језик srpski jezik) sr/srp. Kiri: kürilliline. Rahvas: serblane, serblased. Asuala: Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia. Kõnelejaid: 8 mln. ♦ Murdeid vt serbia-horvaadi keele alt.
 • serbia-horvaadi keel ~ BHMS-keel⁺ (srpskohrvatski jezik, Serbo-Croatian ~ Bosnian-Croatian-Montenegrin-Serbian ~ BCMS) sh/hbs. Kiri: kürilliline, ladina. Asuala: Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, Montenegro, Serbia. ♦ Katusnimetus bosnia, horvaadi, montenegro ja serbia keele jaoks.
  Murded: 1) kaikavi murre (kajkavsko narječje ~ kajkavština); 2) štokavi murre (štokavsko narječje ~ štokavština) – štokavi e-line murrak (ekavski govor); štokavi ije-line murrak (ijekavski govor); štokavi i-line murrak (ikavski govor); 3) tšakavi murre (čakavsko narječje ~ čakavština).
  Rahvad: bunjevats, bunjevatsid (Bunjevci).
 • sloveeni keel (slovenščina ~ slovenski jezik) sl/slv. Kiri: ladina. Rahvas: sloveen, sloveenid. Asuala: Sloveenia. Kõnelejaid: 2 mln.
 • glagoolitsa (ⰃⰎⰀⰃⰑⰎⰉⰜⰀ glagolica, Glagolitic) Glag.
 • šopp, šopid (shopi, Šopi). Asuala: Bulgaaria, Põhja-Makedoonia, Serbia. ♦ Kolme riigi piirialadel elav siirderahvastik.
 • torlak, torlakid (Torlaci). Asuala: Bulgaaria, Põhja-Makedoonia, Serbia. ♦ Kolme riigi piirialadel elav siirderahvastik.

IeS2: lääneslaavi keeled

 • lääneslaavi keeled zlw.
 • kašuubi keel (kaszëbsczi jãzëk) csb. Kiri: ladina. Rahvas: kašuub, kašuubid. Asuala: Poola. Kõnelejaid: 200 000.
  Murded: † slovintsi murre (Słowińsczi jãzëk).
 • polaabi keel (Polabian) pox. Rahvas: polaab, polaabid. Asuala: Saksamaa.
  Rahvad: lutitš, lutitšid ~ veleet, veleedid (Lutizen, Veleti); obodriit, obodriidid ~ bodritš, bodritšid.
 • pomoraani keeled. Rahvas: pomoraan, pomoraanid. Asuala: Poola, Saksamaa. ♦ Läänemere rannikul kõneldud slaavi keelte (sh kašuubi, slovintsi) ühisnimetus.
 • poola keel (język polski ~ polszczyzna) pl/pol. Kiri: ladina. Rahvas: poolakas, poolakad. Asuala: Poola. Kõnelejaid: 36 mln.
  Murded: ljahhi murded (gwary laskie); Masoovia murre (dialekt mazowiecki); Podhale murrak (gwara podhalańska); Poznańi murrak (gwara poznańska); Sileesia murre (etnolekt śląski); Suur-Poola murre (dialekt wielkopolski); Väike-Poola murre (dialekt małopolski).
  Rahvad: tuteiši, tuteišid.
 • sileesia keel (ślůnski ~ ślůnsko godka) szl. Kiri: ladina. Rahvas: sileeslane, sileeslased. Asuala: Poola. ♦ Vrd germaani keelerühma (IeG2) kuuluv alamsileesia ehk sileesia keel.
 • slovaki keel (slovenčina ~ slovenský jazyk) sk/slk/slo. Kiri: ladina. Rahvas: slovakk, slovakid. Asuala: Slovakkia. Kõnelejaid: 4,5 mln.
 • sorbi keeled ~ luužitsi keeled wen. Kiri: ladina. Rahvas: sorb, sorbid. Asuala: Saksamaa. Kõnelejaid: 500 000.
  • alamsorbi keel (dolnoserbšćina ~ dolnoserbska rěc) dsb. Kiri: ladina. Asuala: Saksamaa (Brandenburg). Kõnelejaid: ?.
  • ülemsorbi keel (hornjoserbšćina ~ hornjoserbska rěč) hsb. Kiri: ladina. Asuala: Saksamaa (Saksimaa). Kõnelejaid: ?.
 • tšehhi keel (čeština ~ český jazyk) cs/ces/cze. Kiri: ladina. Rahvas: tšehh, tšehhid. Asuala: Tšehhi. Kõnelejaid: 10 mln.
 • goral, goralid (goralé). Asuala: Poola, Slovakkia, Tšehhi. ♦ Mägielanikud riikide piirialal.
 • hevell, hevellid (Hevelli). Asuala: Saksamaa.
 • polaan, polaanid (Polanie). Asuala: Poola.

IeS3: idaslaavi keeled

 • idaslaavi keeled zle.
 • russiini keel (русинськый язык rusyn’skŷi iazŷk) rue. Kiri: kürilliline. Rahvas: russiin, russiinid. Asuala: Serbia, Ukraina. Kõnelejaid: 600 000.
  Rahvad: lemko, lemkod.
 • ukraina keel (українська мова ukrainska mova) uk/ukr. Kiri: kürilliline. Rahvas: ukrainlane, ukrainlased. Asuala: Ukraina. Kõnelejaid: 40 mln.
  Rahvad: boiko, boikod; hutsuul, hutsuulid.
 • valgevene keel (беларуская мова bielaruskaja mova) be/bel. Kiri: kürilliline. Rahvas: valgevenelane, valgevenelased. Asuala: Valgevene. Kõnelejaid: 6,5 mln.
 • vanaidaslaavi keel° ~ vanavene keel (рѹсьскъ ꙗзыкъ ~ рѹсьскыи ꙗзыкъ, Old East Slavic) orv. Kiri: kürilliline kirikuslaavi. Asuala: Ukraina, Valgevene, Venemaa.
  Rahvad: dregovitš, dregovitšid; drevljaan, drevljaanid; Ilmeni slaavlane, Ilmeni slaavlased; krivitš, krivitšid; poljaan, poljaanid; radiimitš, radiimitšid; severjaan, severjaanid; tiiverts, tiivertsid; ulitš, ulitšid; valge horvaat, valged horvaadid; vjaatitš, vjaatitšid; volõõn, volõõnid.
 • vene keel (русский язык) ru/rus. Kiri: kürilliline. Rahvas: venelane, venelased. Asuala: Venemaa. Kõnelejaid: 155 mln.
  Murded°: 1) vene keskmurre – 1A) vene keskmurde idamurrakud⁺ – 1Aa) vene a-lised idamurrakud; 1Ab) vene o-lised idamurrakud: Vladimiri-Volga murrakurühm, sh Nižni Novgorodi murrakud ja Tveri murrakud; – 1B) vene keskmurde läänemurrakud⁺ – 1Ba) vene a-lised läänemurrakud: Pihkva murrakurühm; Seligeri-Toržoki murrakud; 1Bb) vene o-lised läänemurrakud: Novgorodi murrakud; Oudova murrakurühm; 2) vene lõunamurre – Kurski-Orjoli murrakurühm; vene lõunamurde idamurrakurühm; vene lõunamurde läänemurrakurühm; Ülem-Desna murrakurühm; Ülem-Dnepri murrakurühm; 3) vene põhjamurre – Kostroma murrakurühm; Ladoga-Tihvini murrakurühm; Vologda murrakurühm.
  Rahvad: gorjun, gorjunid; kamenštšik, kamenštšikud; kamtšadal, kamtšadalid; lipovan, lipovanid; molokaan, molokaanid; polehh, polehhid; pomoor, pomoorid; sajaan, sajaanid; sitskar, sitskarid; skobar, skobarid.
 • kasakas, kasakad. Asuala: Ukraina, Venemaa.
 • polištšuk, polištšukid. Asuala: Ukraina, Valgevene.

IeT: tohhaari keeled

 • tohhaari keeled. Rahvas: tohhaar, tohhaarid.
 • tohhaari A keel ~ idatohhaari keel⁺ (Tocharian A ~ East Tocharian ~ Turfanian) xto. Kiri: tohhaari. Asuala: Hiina (Xinjiang).
 • tohhaari B keel ~ läänetohhaari keel⁺ (Tocharian B ~ West Tocharian ~ Kuchean) txb. Kiri: tohhaari. Asuala: Hiina (Xinjiang).
 • tohhaari kiri (Tocharian).

IeX: muud indoeuroopa keeled

 • albaania keeledsqj.
  • albaania keel (shqip ~ gjuha shqipe) sq/sqi/alb. Kiri: ladina. Rahvas: albaanlane, albaanlased. Asuala: Albaania, Kosovo. Kõnelejaid: 4 mln. ♦ Makrokeel.
   Kirjad: Elbasani kiri Elba; Vithkuqi kiri (Vithkuqi ~ Beita Kukju script).
   Rahvad: aškali, aškalid; Balkani egiptlane, Balkani egiptlased
   • geegi keel (gegnisht, Gheg) aln. Kiri: ladina. Rahvas: geeg, geegid. Asuala: Albaania, Kosovo. Kõnelejaid: 4,2 mln.
   • toski keel (toskë) als. Kiri: ladina. Rahvas: tosk, toskid. Asuala: Albaania. Kõnelejaid: 3 mln.
  • arbereši keel (Arbërishte) aae. Kiri: ladina. Rahvas: arbereš, arberešid. Asuala: Itaalia (Apuulia, Calabria). Kõnelejaid: 80 000.
  • arvanitika keel (arbërisht) aat. Kiri: kreeka. Rahvas: arvanitika, arvanitikad. Asuala: Kreeka. Kõnelejaid: 50 000.
 • armeenia keeledhyx.
  • armeenia keel (հայերեն hajeren) hy/hye/arm. Kiri: armeenia. Rahvas: armeenlane, armeenlased. Asuala: Armeenia. Kõnelejaid: 4 mln. ♦ Makrokeel.
   Rahvad: hemšin, hemšinid; tšerkessogai, tšerkessogaid.
   • idaarmeenia keel⁺ (արևելահայերեն arevelahajeren) hye. Kiri: armeenia. Asuala: Armeenia. Kõnelejaid: 3,8 mln [2013 < W, 2023].
   • läänearmeenia keel⁺ (արեւմտահայերէն arewmdahajeren) hyw. Kiri: armeenia. Asuala: Küpros, Liibanon, Süüria, Türgi. Kõnelejaid: 1,6 mln [2022 < W, 2023].
  • keskarmeenia keel (միջին հայերեն midžin hajeren) axm. Kiri: armeenia. Asuala: Aasia. ♦ XI kuni XIV saj.
  • lomavreni keel rmi. Asuala: Armeenia. Kõnelejaid: 50. ♦ Segakeel, armeenia ja mustlaskeele sugemetega.
  • vanaarmeenia keel (գրաբար grabar) xcl. Kiri: armeenia. Asuala: Aasia. ♦ V kuni IX saj.
 • kreeka keeledgrk.
  • juudikreeka keel (Yevanic ~ Judeo-Greek) yej. Asuala: Iisrael. Kõnelejaid: 50.
  • keskkreeka keel (μεσαιωνική ελληνική γλώσσα mesaionikí ellinikí glóssa). Kiri: kreeka. Asuala: Kreeka, Türgi. ♦ Ajavahemikus 300–1453. ISO järgi vanakreeka koodiga.
  • kreeka keel (ελληνικά elliniká ~ ελληνική γλώσσα ellinikí glóssa) el/ell/gre. Kiri: kreeka. Rahvas: kreeklane, kreeklased. Asuala: Kreeka, Küpros. Kõnelejaid: 10 mln.
   Kirjad: kreeka kiri (ελληνικό αλφάβητο ellinikó alfávito) Grek.
   Rahvad: griko, grikod; sarakatsan, sarakatsanid; vallahad, vallahadid.
   • dimotikí ~ kreeka rahvakeel (δημοτική). ♦ Kreeka kirjakeele variant, mis tugineb nüüdsele kõneldud keelele.
   • katharévousa (καθαρεύουσα). ♦ Kreeka kirjakeele variant, mis tugineb klassikalisele keelevormile.
  • mükeene keel ~ Mükeene kreeka keel (Mycenaean Greek) gmy. Kiri: lineaarkiri B. Asuala: Kreeka.
   Kirjad: lineaarkiri B Linb.
  • pelasgi keel (Pelasgian). Asuala: Kreeka. ♦ Kreekas enne kreeklasi elanud hõimude keel(ed).
  • pontose keel (Pontic) pnt. Asuala: Kreeka, Türgi. Kõnelejaid: 325 000.
  • tsakoonia keel (τσακωνικά tsakoniká) tsd. Kiri: kreeka. Asuala: Kreeka. Kõnelejaid: 1200.
  • vanakreeka keel (ἑλληνικά hellenika ~ ἑλληνικὴ γλῶττα hellenike glotta) grc. Kiri: kreeka. Asuala: Kreeka. ♦ Kuni a-ni 1453.
   Rahvad: aioollane, aioollased; dolop, dolopid; doorlane, doorlased; haoon, haoonid; joonlane, joonlased; mürmidon, mürmidonid.
   • kreeka ühiskeel ~ koinee (κοινῇ koine). ♦ Ajavahemikus 300 eKr kuni 300 pKr, tugines Atika murdele.
 • muud keeled
  • elümi keel (Elymian) xly. Rahvas: elüm, elümid. Asuala: Itaalia.
  • liguuri keel (Ligurian) xlg. Rahvas: liguur, liguurid ~ liguurlane, liguurlased. Asuala: Itaalia.

IeY: Illüüria keeled

 • Illüüria keeled.
 • illüüria keel (Illyrian) xil. Rahvas: illüürlane, illüürlased ~ illüür, illüürid. Asuala: Euroopa.
  Rahvad: dalmat, dalmatid (Dalmatae); dition, ditionid (Ditiones); hister, histrid (Histri).
 • liburni keel (Liburnian) xli. Rahvas: liburn, liburnid ~ liburnlane, liburnlased. Asuala: Horvaatia.
 • messaabi keel ~ messapi keel (Messapic) cms. Rahvas: messaap, messaabid ~ messap, messapid. Asuala: Itaalia. Uuemal ajal Illüüria keeltega ei seostata.
  Rahvad: japüüg, japüügid (Iapyges); peutseet, peutseedid ~ peukeet, peukeedid (Peuceti).
 • veneti keel (Venetic) xve. Rahvas: venet, venetid. Asuala: Itaalia. Kuni I saj eKr. Uuemal ajal Illüüria keeltega ei seostata.

Klassifikatsioonist

Indoeuroopa keelkonna siinne koosseis on lihtsustatud, jättes ära mitmed vahejaotused. Põhijaotistest on elavate keeltega kaheksa jaotist: albaania (siin kokku pandud jaotisse IeX muud indoeuroopa keeled), armeenia (siin samuti jaotises IeX), balti-slaavi (siin eraldi IeB balti keeled ja IeS slaavi keeled), germaani (IeG), India-Iraani (siin eraldi IeI India keeled ja IeP Iraani keeled), itali (siin eraldi IeL itali keeled ja IeR romaani keeled), keldi (IeC) ning kreeka ehk helleni (siin jaotises IeX). Hääbunud keeltega põhijaotisi on üheksa, neist rühmadena on Anatoolia keeled (IeA) ja tohhaari keeled (IeT), üksikkeeltena on daakia (siin jaotises IeF Traakia-Früügia keeled), elümi (IeX), früügia (IeF), illüüria (IeY Illüüria keeled), liburni (IeY), liguuri (IeX), lusitaania (siin puudub), messaabi (IeY), paioonia (ingl Paeonian, siin puudub) ja traakia (IeF).

Vt ka

Anna tagasisidet