Sisukord

Ei. Nagu näitavad reformide kogemused meil ja mujal, ei ole keele otsustuskorras muutmine ei otstarbekas ega alati võimalikki.

Reformiettepanekuid aeg-ajalt ikka tehakse, viimati näiteks Vende 2020, aga ei EKI ega ka Emakeele Seltsi keeletoimkond selliseid reforme ei toeta.

Anna tagasisidet