Kui mõeldakse ettevõtet, asutust, organisatsiooni vm kui seal tegutsevate inimeste kogumit, siis sobib kasutada asesõna kes.

  • komisjon, kes annab välja isikutunnistusi
  • firma, kes ehitas selle maja
  • ministeerium, keda informeeriti
  • ettevõte, kes sai trahvi


Kui mõeldakse juriidilist isikut vms moodustist, siis sobib kasutada asesõna mis.

  • komisjon, mis moodustati laevahuku põhjuste uurimiseks
  • firma, mis jäeti tellimusest ilma
  • ministeerium, mida kritiseeriti ajakirjanduses
  • ettevõte, mis esitas majandusaasta aruande


Peaaegu alati saab mõelda ükskõik kumba, mistõttu sobib enamasti nii ettevõte, kes kui ka ettevõte, mis.

Anna tagasisidet