ne- ja line-liitelised omadussõnad on tavaks kirjutada kas arvuga kokku või sidekriipsuga: 10-meetrine ~ 10meetrine.

Viie- ja enamanumbrilised arvud on võimalik jagada tagantpoolt (alates ühelistest) kolme kaupa, nt 10 000. Juhul kui arvu sees tühik on, on ne- ja line-liitelised omadussõnad tavaks kirjutada kas sidekriipsuga või arvuga kokku: 10 000-meetrine ~ 10 000meetrine, 9000–10 000-eurone ~ 9000–10 000eurone.

Samas, kui märgitakse näiteks vahemikku ja tegu pole ne- või line-liitelise omadussõnaga, siis on tavaks kasutada tühikuid: 9000 – 10 000 inimest.

Vt ka „Arvukirjutus“, „Mõttekriips“, „Numbrite rühmitamine“.

Anna tagasisidet