Arvu järele on võimalus kirjutada nii sõna protsendiline kui ka ainult märk. Märgile tuletusliidet -line ega -ne ei lisata. Näiteks

  • 20-protsendiline ~ 20protsendiline ~ 20% hinnaalandus,
  • 3,5-protsendine ~ 3,5protsendine ~ 3,5% rasvasisaldus,
  • 0,4-promilline ~ 0,4promilline ~ 0,4‰ joove.

Käänamisel ilmneb märgi kääne järgnevast sõnast. Näiteks

  • 28-tollisel ~ 28tollisel ~ 28ʹʹ ekraanil,
  • 10-kraadise ~ 10kraadise ~ 10° kaldega katus,
  • 50-protsendilist ~ 50protsendilist ~ 50% töömahtu.

Vt ka „Arvukirjutus“.

Anna tagasisidet