Eesti president ja Läti president on rindühend, kus kordub põhi, st sõna president. Kui omastavaliste täienditega rindtarindi korduv ainsuslik põhi ära jätta, siis on võimalik kasutada nii ainsust kui ka mitmust.

Näiteks Eesti ja Läti president ~ presidendid; Tiidu, Mari ja Peetri allkiri ~ allkirjad.

Ainsuse kasutamise puhul on abiks ka eelteadmised (teatakse, et Eestil ja Lätil on kummalgi oma president) ja laiem kontekst (näiteks lauset ümbritsev tekst).

Kui väljajätteline rindühend on lauses aluseks, on öeldis mitmuses. Näiteks Kohtusid Eesti ja Läti president ~ presidendid.

Ainsust ja mitmust kasutatakse enamasti olendite, asjade jm (kvantitatiivselt) piiritletud tähendusega sõnade (president, allkiri jms). Ainult ainsust kasutatakse enamasti abstraktnimisõnade (tuju, tähtsus jms) puhul.

Vt ka „Rindtäiendi põhja arvuvorm“ (lk 467).

Anna tagasisidet