47-aastane inimene on neljakümnendates aastates, aga käib oma viiekümnendaid eluaastaid.

Aastate puhul:

  • aastad 1940–1949 olid neljakümnendad ehk 1940ndad;
  • 1935. aasta jäi 1930ndatesse;
  • praegu on 2020ndad ehk 21. sajandi kolmas kümnend.

Kokku või lahku?

Sõna aastane on ne-omadussõna, mis on tavaks kirjutada arvuga kokku kas tühikuta või sidekriipsuga: 47aastane ~ 47-aastane, 70aastaste ~ 70-aastaste.

Kui sõna aastane ei järgne vahetult arvule, on tavaks lahkukirjutus: 25 aasta vanune ~ 25 a vanune.

Kuidas märkida vanusevahemikke?

Vahemike märkimiseks on tavaks kasutada sõna kuni või seda asendavat mõttekriipsu. Näiteks 18- kuni 25aastased ~ 18- kuni 25-aastased ~ 18–25aastased ~ 18–25-aastased.

Kui vahemik hõlmab kahte kõrvuti jäävat vanust, on võimalus kirjutada sõnaga ja või panna arvude vahele sidekriipsu. Näiteks 18- ja 19aastased ~ 18- ja 19-aastased ~ 18-19aastased ~ 18-19-aastased. Samuti on võimalus kasutada sõna kuni või mõttekriipsu.

Numbri või sõnaga?

Arve 1–10 on tekstis võimalus kirjutada nii sõna kui numbriga. Näiteks seitsmeaastane ~ 7aastane ~ 7-aastane.

Kui tekstis on palju arve, aitab lugemist hõlbustada see, kui kõik arvud on kirjutatud numbritega.

Anna tagasisidet