Suurtähtlühend

Suurtähtlühendi kujul on näiteks nimed ERASMUS ja LEADER. ERASMUS on lühend ingliskeelsest organisatsiooninimetusest (European Community Action Scheme for the Mobility of University Students), LEADER prantsuskeelsest lausest (Liaison entre actions de développement de l’économie rurale).

Suurtähtlühendile saab käändelõpu lisada sidekriipsuga või ilma: ERASMUS-t ~ ERASMUSt, LEADER-it ~ LEADERit.

Suurtähtlühendi kujul nimesid on võimalik käsitada ka lühendist kujunenud nimedena, misjuhul kirjutatakse need esisuurtähega ja käänatakse nagu võõrnimesid: Erasmust, Leaderit.

Suurtähtkiri

Suurtähtkirjas on näiteks nimed LEONAUTO ja OSAÜHING SININE KASS.

Suurtähtkirjas nimede käänamisel lisatakse käändelõpp samuti suurtähega: LEONAUTOT, OSAÜHINGULE SININE KASS. See aitab eristada suurtähtnime suurtähtlühendist, mille käändelõpp lisatakse tavakirjas.

Suurtähtkirjas nimesid on samuti võimalik kirjutada nagu tavalisi nimesid esisuurtähega: Leonautot, osaühingule Sinine Kass.

Vt ka „Lühendite käänamine ja lühenditest tuletamine“, „Võõrnimede käänamine“.

Anna tagasisidet