Vitamiinid kuuluvad orgaaniliste ühendite hulka. Kuna orgaaniliste ühendite süstemaatilised nimetused on keerulised, siis on nende asemel kasutusel triviaalnimetused. Nt püridiin-3-karboksüülhappe kõrval B3-vitamiin ehk niatsiin.

Nimetuste kirjutamiseks on kaks võimalust:

  • täht ees, sel juhul tuleb tähe ja sõna vahele panna sidekriips: A-vitamiinB6-vitamiinC-vitamiinD3-vitamiinA-, C- ja E-vitamiin;
  • täht järel: vitamiin Avitamiin B6vitamiin Cvitamiin D3, vitamiinid A, C ja E.

Keemias on tavaks kirjutada number alaindeksina: B9B12D3.

Kui lauses on vaja nimetust käänata, siis oleneb see nimetuse vormistusest.

Kui täht on sõna ees, käänatakse sõna: A-vitamiinistB6-vitamiini, C-vitamiinilD3-vitamiinigasisaldab C- ja E-vitamiini.

Kui täht on sõna järel, käänatakse

  • sõna: vitamiinist Avitamiini B6vitamiinil Cvitamiiniga D3, vitamiinide A, C ja E;
  • tähte: vitamiin A-stsisaldab vitamiin B6vitamiin C-lvitamiin D3-ga.

Vt ka „Sidekriips pannakse“, „Suurtähe ja numbri ühend liitsõnas“.

Anna tagasisidet