Kaldkriips / on sõnamärk, mida kasutatakse üksteist välistavate sõnade vahel (tähenduses ‘või’), nt jah/ei ‘jah või ei’. See on hea viis ankeedis ruumi säästa, kuid tavatekstis, kutsetel ja mujal võiks kaaluda sidesõna kasutamist, nt meeldib või ei meeldi, frakk või must ülikond.

Kaldkriipsu kasutatakse ka murdudes, jagamismärgina ja liitühikutes, mis on väljendatud jagatisena, nt 1/4; 12 / 3 = 4; m/s. Liitühikutes kasutatakse kaldkriipsu, kui need on ühendatud, nt km/h ‘kilomeeter tunnis’, t/ha ‘tonn hektari kohta’. Kui mõõtühik kirjutatakse sõnana välja, siis kaldkriipsu ei kasutata, nt 10 € kuus, 500 pööret minutis (ka 500 p/min).

Vt lähemalt „Kaldkriips“.

Anna tagasisidet