Muukeelseid nimesid ei ole tavaks eesti tekstis tõlkida ega kursiivi panna: (ansambel) Rolling Stones, (ajaleht) The Times, (ajakiri) National Geographic, (vermut) Martini Bianco, (auto) Blue Flame, (hotell) Nuova Riviera.

Nimesid Skype (hääldus [skaip]) ja Google (hääldus [guug(e)l]) käänatakse häälduse ja kirjapildi lahknemise tõttu ülakomaga: Skype’i, Google’ist. Tegusõnana, mis väljendab Skype’i kasutamist, on käibel muganenud tüvega tuletis skaipima (skaibin, skaipida, skaibitakse). Tegusõna ’Google’i kaudu infot otsima’ on guugeldama (guugeldan, guugeldada, guugeldatakse).

Muukeelsed pealkirjad on tavaks kirjutada jutumärkides ja püstkirjas, sealjuures vastavad suur ja väike algustäht originaalkeele ortograafiale: loengukursus „Studium generale“, Pinki turnee „I’m Not Dead“, näitus „Scripta manent III“, kokaraamat „Aus der estnischen Nationalküche“, märk pealiskirjaga „Labore et Constantia“, flöödipala „Nocturne et allegro scherzando“, arvutimäng „Ace of Kings“, film „Apocalypto“.

Vt ka „Võõrnimede kirjutamine“, „Võõrnimede käänamine“.

Anna tagasisidet