Ühesõnaline nimi on ne- või line-lõpulise omadussõnaga tavaks liita sidekriipsu abil: Tallinna-väline, Pätsi-aegne, Läänemere-äärsed ja Vahemere-äärsed maad, Tartu-poolses otsas, Eesti-sisene. Mitmesõnaline nimi on tavaks kirjutada ilma sidekriipsuta lahku: Konstantin Pätsi aegne.

Kui liitnimes on sidekriips, on liitsõnas kaks sidekriipsu: Ida-Euroopa-aineline, Lääne-Virumaa-suurune.

Vahel tuleb selguse huvides sidekriipsuga kokku kirjutada ka nimetäiend ja põhisõna: sakslaste suur Jaapani-huvi (huvi Jaapani vastu), Kreeka-uuringute (Kreekat uuriv) ühing, Vene näitleja Baltikumi-lembus, kuninganna Elizabeth II Eesti-visiit, laps mängib Barbie-nukuga.

Vt ka „Sidekriips“.

Anna tagasisidet