Sisukord

EKI-s on aegade jooksul toimunud mitmeid sõnastikureforme. Kõik nad on olnud seotud tehniliste teadmiste ja võimaluste arenguga, üha uute digipööretega.

Alates 2017. aastast alustasime EKI sõnakogude (sõnastike ja terminibaaside) ühendamist ja ühtlustamist seoses üleminekuga uude sõnastikusüsteemi Ekilex. 2019. aastal avasime EKI uue keeleportaali  Sõnaveeb. Lõppeesmärk on pakkuda keeleinfot ühest kohast, ajakohasena ja kasutaja jaoks mugavalt. Meetodid dubleerimise ja vastuolude kaotamiseks varem eraldi seisnud sõnastike ja terminibaaside vahelt on tehnilised (ühtne sõnastikusüsteem), leksikograafilised (sõnastike ühendamine ja koostamispõhimõtete ühtlustamine) ja töökorralduslikud (EKI osakondade ühendamine).

Kõik reformid jätkavad eelmisi ja põhinevad nende tulemustel ja kogemustel:

 • 2023 algas nn vana Estermi ületoomine sõnastikusüsteemi Ekilex, et seda kuvada Sõnaveebis
 • 2022 sündis EKI ühendterminibaas Esterm 2 (Sõnaveebis)
 • 2020 sündis EKI ühendsõnastik (Sõnaveebis), algas ÕS 2018 info ülevaatamine ja ajakohastamine
 • 2019 keeleportaali Sõnaveeb kasutuselevõtt, siin ilmus eesti keele sõnaraamat (2019)
 • 2017 ühtse sõnastikusüsteemi Ekilex kasutuselevõtt
 • 2015 terminisõnastike süsteemi Termeki kasutuselevõtt
 • 2013 valmis esimene eesti keele ühendkorpus (EKI ja tarkvarafirma Lexical Computing Ltd. koostöös), sealtpeale uuendatakse ühendkorpust iga 2 aasta takka
 • 2012 sõnastike ühispäring e-keelenõus (ja veidi varem veidi teisel kujul keeleveebis)
 • 2010-ndatel liikumine ainult veebis avaldamise poole, sh üheköitelisena plaanitud seletava sõnastiku jäämine paberköiteta
 • 2003 sõnastikusüsteemi EELex kasutuselevõtt
 • 2000 tekstikorpuste kasutuselevõtt sõnaraamatutöös, sh lõpetati sedelite kogumine eesti kirjakeele arhiivi (1960–2000, kokku 4,3 mln sedelit)
 • 2000 terminibaasi Esterm avalikustamine väliskasutajale
 • 1996-1997 terminibaasi Esterm kasutuselevõtt (algul FoxPro, siis Multiterm)
 • 1990-ndatel tekstikorpuse ja tekstitöötluse kasutuselevõtt
 • alates 1984 uut tüüpi kirjakeele sõnastik, millest sai ÕS 1999
 • alates 1980-ndatest eesti kirjakeele seletussõnaraamatu sisestamine arvutisse: sündis seletussõnaraamatu arvutivariant
 • alates 1970-ndatest ÕS 1976 sisestamine arvutisse: sündis ÕS-i arvutivariant

Kirjandus

 • Koppel, Kristina; Tavast, Arvi; Langemets, Margit; Kallas, Jelena (2019). Aggregating dictionaries into the language portal Sõnaveeb: issues with and without a solution. – Kosem, I., Zingano Kuhn, T., Correia, M., Ferreria, J. P., Jansen, M., Pereira, I., Kallas, J., Jakubíček, M., Krek, S. & Tiberius, C. (Ed.). Proceedings of the eLex 2019 conference. 1-3 October 2019, Sintra, Portugal. (434−452). Brno: Lexical Computing CZ, s.r.o.
 • Langemets, Margit; Loopmann, Andres; Viks, Ülle 2006. The IEL dictionary management system of Estonian. DWS 2006. – Proceedings of the Fourth International Workshop on Dictionary Writing Systems: Pre-EURALEX workshop: Fourth International Workshop on Dictionary Writing System. Turin, 5th September 2006. Ed. de Schryver, Gilles-Maurice. Turin: University of Turin, 11−16.
 • Langemets, Margit; Koppel, Kristina; Kallas, Jelena; Tavast, Arvi 2021. Sõnastikukogust keeleportaaliks. Keel ja Kirjandus, 8-9, 755−770.
 • Langemets, Margit; Tiits, Mai; Valdre, Tiia; Voll, Piret 2010. In spe: üheköiteline eesti keele sõnaraamat. – Keel ja Kirjandus, 11, 793−810.
 • Langemets, Margit; Uibo, Udo; Tiits, Mai; Valdre, Tiia; Voll, Piret 2018. Eesti keel uues kuues. Eesti keele sõnaraamat 2018. – Keel ja Kirjandus, 12, 942−958.
 • Saari, Henn 1984. Tüübikirjeldused lühikese kirjakeelesõnastiku koostajale. [Projekt.] Esialgselt lõplik, august 1984. Käsikiri Eesti Keele Instituudis.
 • Tavast, Arvi, Margit Langemets, Jelena Kallas, Kristina Koppel 2018. Unified Data Modelling for Presenting Lexical Data: The Case of EKILEX. – Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: EURALEX: Lexicography in Global Contexts, Ljubljana, 17–21 July 2018. Ed. Jaka Čibej, Vojko Gorjanc, Iztok Kosem, Simon Krek. Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 749−761.
 • Viks, Ülle 1974. Õigekeelsussõnaraamatu arvutivariant. Verbid. – Keel ja Kirjandus, 10, 586–596.
Anna tagasisidet