Sisukord

Lühidalt

Sünonüümia ehk samatähenduslikkus võib olla lähedasem ja kaugem. Täissünonüüme on keeles vähe või mõne käsitluste kohaselt ei ole üldse. Loomulikus keelekasutuses on enamasti kõik sünonüümid lähisünonüümid.

Pikemalt

Sünonüümiat ehk samatähenduslikkust on defineeritud mitmeti. Enamasti öeldakse, et sõnad on sünonüümid, kui nad tähendavad sama, nagu nüüd ja praegu; täht ja staar; ärkama ja tärkama; kitsi, ihne ja kinnise käega. See tähendab, et neid sõnu saab lauses üksteisega asendada, ilma et lause tähendus muutuks. Näiteks lause Hollywoodi tõusev täht võiks asendada lausega Hollywoodi tõusev staar. Loomulikus keelekasutuses see sageli siiski nii ei toimi. Sünonüümid kuuluvad küll tähenduse poolest kokku ja moodustavad omaette rühma või kimbu, kuid erinevad ometi näiteks intensiivsuse, tundelaadi, registri, esinemissageduse vm nüansi poolest. Sünonüüme kasutatakse pisut erinevalt, olenevalt keelekasutuse situatsioonist.

Mõne käsitluse järgi on sünonüümia seotud asendatavusega kontekstis: kui sõnad on asendatavad igas kontekstis, on tegemist täissünonüümidega, aga kui ainult mõnes kontekstis, siis lähisünonüümidega. Täissünonüüme on keeles vähe või mõne käsitluste kohaselt ei ole üldse. Loomulikus keelekasutuses on enamasti kõik sünonüümid lähisünonüümid.

EKI ühendsõnastikus on sünonüümide esitamisel lähtutud tähendusest, täpsemalt tähenduse seletusest. Kui sõnadel on üks ja sama tähenduse seletus, on sõnad selles tähenduses esitatud täissünonüümina (poolpaksus kirjas), nt sõna armas (‘väga armastatud, kellegi südant, hinge liigutav, sinna kuuluv’) juures kallis, kullakallis, kullapai. Kui tähenduselt lähedasi sõnu eristab mingi tähendusnüanss, kitsendus või täpsustus, on see välja toodud ka tähenduse seletuses. Need sõnad on esitatud lähisünonüümina ehk osasünonüümina (harilikus kirjas), nt sõna armas puhul armastatud, hingelähedane, ingellik jts.

Sõna staar puhul on ühendsõnastikus täissünonüümina esitatud täht, mõlemal on ühesugune tähenduse seletus ‘väga kuulus, edukas või andekas tegutseja mingis valdkonnas, hrl näitleja, muusik või sportlane’. Seejärel on loetletud hulk lähisünonüüme: kuningas, au ja uhkus, kuulsus, suurus, kuninganna, päike, päikene, äss, diiva. Lähisünonüümide seletused on pisut erinevad, nt au ja uhkus on seletatud kui ‘tähtsuse, väärtuse, ilu vms poolest muude hulgast esilekerkiv ese, aine, ala vm’, näitelauseks Madeiralaste au ja uhkus on kohalik vein – madeira. Kui staari või tähe puhul on enamasti tegu inimesega, siis au ja uhkus käib tavaliselt elutu asja kohta. Lähisünonüüm äss on märgitud kõnekeelseks, tähendusega ‘tähtis tegelane; oma ala parim esindaja, tipp’.

Sõna kohe tähenduse väljendamiseks on eesti keeles rikkalik valik täissünonüüme, muu hulgas nt otseteed, kohemaid, minutipealt, paugupealt, momentaanselt, viivitamata.

Sõna vilepuhuja sünonüümid tähenduses ’inimene, kes annab avalikkusele teada oma organisatsioonis toimunud väärtegudest’ on lekitaja, vihjeandja, lokulööja. Rubriigis „ÕS selgitab” on selgitatud, et lokulööja tuleb väljendist lokku lööma ’lokulauda tagudes ohust märku andma’. Oskuskeeles on kasutusel ka rikkumisest teavitaja, teavitaja, rikkumisest teavitav isik, alarmeerija (vt Sõnaveebis EKI terminibaas Esterm 2).

EKI ühendsõnastik esitab sõnu, mis keeles kasutusel on. Kasutaja otsustab, mis sõna tema konteksti kõige paremini sobib, sageli on võrdväärseid valikuid mitu.

Kirjandus

  • Elisabetta Ježek 2016. The lexicon. An introduction. Oxford Textbooks in Linguistics. Oxford University Press.
  • Renate Pajusalu 2009. Sõna ja tähendus. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
  • Eesti Wordnet. Tartu Ülikool. (22.1.2024)

Koostanud Margit Langemets

Anna tagasisidet