Muudatused ortograafiareeglites

Emakeele Seltsi keeletoimkonna ja vabariikliku õigekeelsuskomisjoni otsused, millega on muudetud ortograafianorminguid alates 1979. a.

Jaapani nimed

Kirjutus ja hääldus, isikunimed ja kohanimed.