LÜHENDAMINE

Lühendusviisid ja lühendite liigid, kirjavahemärgid lühendites, lühendite lugemine ja käänamine, lühenditest tuletamine.

ARVUKIRJUTUS

Põhi- ja järgarvude kirjutamine, arvsõna käände näitamine, kirjavahemärgid ja tühik arvukirjutuses, arvude paigutamine tekstis.

Punkt

Punkti kasutusala.

Otsekõne

Otsekõne kirjavahemärgid, otse- ja kaudkõne.