Usbeki vastavustabel

Varasema kürillilise kirja ja praeguse ladina kirja (1995. a versiooni) vastavused; varasem usbeki-eesti tähetabel (1978–1995).

Usbeki nimed

Kirjutus ja hääldus, isikunimed ja kohanimed.