Sisukord

Lühidalt

Ühes ja samas lauses võivad olla eri käändes sihitised, kui igaühe kohta kehtib oma reegel.

Pikemalt

Mõned näited eri käändes sihitiste kohta koos põhjendustega. Reeglid on täpsemalt kirjas sihitise peatüki artiklites.

Õhtul pakume klaasikese veini (täissihitis, tervik) ja meelelahutust (osasihitis, loendamatu).

Võtan kaasa magamiskoti (omastavas täissihitis, tervik), toidunõud (nimetavas täissihitis, kindel kogus mitmuses), toitu ja jooke (osasihitis, määramata kogus).

Sportlane lõpetas võistlemise ja alustas treeneritööd. – Verb lõpetama võimaldab kõiki sihitise käändeid ja tegevus on jõudnud tulemuseni, alustama nõuab osasihitist.

Lepingu punkti 2.1 muudetakse ja see sõnastatakse ümber järgmiselt. – Verb muutma esineb enamasti koos osasihitisega, ümber sõnastama võimaldab täissihitist, sõnakorduse vältimiseks (punkti muudetakse ja punkt sõnastatakse ümber) on kasutatud asesõna.

Komisjon kinnitas esimehe kandidaatideks Mari Maasika (omastavas täissihitis, ainsus) ja varasemad esimehed (nimetavas täissihitis, mitmus).

Kihutaja pani ohtu teised liiklejad (nimetavas täissihitis, mitmus), oma kaaslase (omastavas täissihtis, ainsus) ja iseennast ~ iseenda (asesõna).

Märkige ajalises järjestuses oma töö- ja teenistuskohad (nimetavas täissihitis, mitmus ja käsk), märkides esimesena praeguse töökoha (omastavas täissihitis, ainsus ja des-lauselühend).

Anna tagasisidet