Eri käändes sihitised ühes lauses

Koostamisel

Kihutaja pani ohtu iseennast, teised liiklejad ja oma kaaslase – kõrvuti võivad olla eri käändes sihitised, kui igaühe kohta kehtib oma reegel.

Täissihitise kääne

Koostamisel

Harilikult on täissihitis omastavas käändes. Nimetavat käänet kasutatakse siis, kui sihitis on mitmuslik, öeldis väljendab käsku, öeldis on umbisikulises tegumoes või sihitis kuulub da-tegevusnime juurde.