Lisand on nimisõnaline täiend, mis täpsustab nime. Lisandit, mis on ainsuses ja paikneb nime ees, ei ole tavaks käänata. Näiteks Paku proua Tammele istet, Sõna anti president Karisele.

Ainsuses eeslisand ühildub nimega järgmistel juhtudel.

  • Kui eeslisand on sisuliselt tähtis ja seda soovitakse rõhutada. Näiteks Me ei rääkinud mitte baleriinist Maasikust, vaid ooperisolistist Maasikust.
  • ne-, lane- ja line-liiteline lisand on alati nimega samas käändes. Näiteks Kuulasime kirjandusteadlast Mihhail Bahtinit, Raudteetöölisel Ivanoval tõsteti palka.
  • Kui lisandil on omakorda täiend. Näiteks Helistasin ettevõtte direktorile Anu Tammele, Me külastame Eesti Vabariigi pealinna Tallinna.
  • Kui lisand ei paikne vahetult nime ees. Näiteks Palume sellest teada anda osakonnajuhatajale proua Kasele, Mind tutvustati kujundusosakonna juhatajale restaureerimismagistrant Kaur Männile.

Mitmuses eeslisand ühildub nimega alati. Näiteks Vendadest Voitkadest tehti film, aga vend Vahindrast ei ole veel filmi tehtud.

Anna tagasisidet