Kas ajamäärus on vahel nimetavas käändes (iga nädal)?

Ajamäärust kasutatakse tavaliselt kas alalütlevas või seesütlevas käändes. Kuna aega näitav tähendus ilmneb enamasti juba nende sõnade tähendusest, mitte niivõrd käändest, siis kasutatakse mõnel juhul rööpselt ka nimetavat käänet.