Eeslisandi ja isikunime ühildumine

Lisandit, mis on ainsuses ja paikneb nime ees, ei ole tavaks käänata. Mõnel juhul siiski käänatakse. Mitmuses eeslisand ühildub nimega alati.