Tegusõna olema korral ühildub alus öeldistäitega arvus. Näiteks Ta on laps või Nad on lapsed, Ta oli tubli või Nad olid tublid.

Teiste tegusõnade korral saab öeldise laiend olla nii ainsuses kui ka mitmuses. Näiteks Me sisestasime numbri oma telefoni ~ telefonidesse.

Vt lähemalt „Öeldistäite ühildumine alusega“ (lk 428–429).

Anna tagasisidet