Kas ja ette käib koma?

Vahel satub sidesõna ja lauses sellisesse kohta, kus tema ette pannakse koma, sest koma sõltub lause struktuurist.