Koma on tavaks lisada sõna tere järele, kui sellele järgneb üte. Näiteks pöördumise alguses: Tere, Liina!, Tere, Eesti!, Tere, sõbrad!, Tere, hommikupäike!.

Üte on see, kelle või mille poole pöördutakse. Kui pöördumise alguses ei järgne sõnale tere üte, siis on tavaks jätta kirjavahemärk ära või lisada hüüumärk: Tere või Tere!.

Koma ei ole tavaks lisada siis, kui sõnale tere ei järgne üte. Näiteks kirja alguse pöördumises.

Vt lähemalt „Koma“.

Anna tagasisidet