Küsimus tekib sageli kahe võrdse täiendi juures. Ühesõnaliste paaride vahele pannakse tühikuteta sidekriips: Molotovi-Ribbentropi pakt, õdede-vendade suhted. Vahemaade korral võib kasutada nii sidekriipsu kui ka pikka kriipsu (mõttekriipsu): Tallinna-Tartu maantee ~ Tallinna–Tartu maantee. Kui vähemalt üks täiend on mitmesõnaline ja kirjutatud lahku või sidekriipsuga, pannakse nende vahele tühikutega pikk kriips: Käina lahe – Kassari maastikukaitseala, Tallinna – Kohtla-Järve bussiliin.

Sõna kuni asenduseks kasutatakse ilma tühikuteta pikka kiipsu: 5.–7. klassi poisid, 12.00–13.30, 1000–1500 elanikku, 3–6aastased lapsed, 1990.–1995. aastal.

Kuupäevavahemikes käib numbrite vahele ilma tühikuteta mõttekriips: 5.–26. jaanuarini; 15.03.–23.05.2024. Kõrvutiste kuupäevade vahele pannakse ja või sidekriips, kuid teksti ühtluse huvides võib kasutada ka mõttekriipsu: 4. ja 5. novembril ~ 4.-5. novembril ~ 4.5. novembril. Kui kuupäevas on tühik, on ka mõttekriips tühikute vahel: 18. märts – 20. aprill, 18. III – 20. IV. Seestütlevas ja rajavas käändes sõnadega kuupäevavahemikke kirjutades ei ole kriipsu vaja: 5. jaanuarist 25. veebruarini, 2000. a märtsist 2003. a novembrini.

Mõttekriipsu pikkuste eristamine ei kuulu õigekirjasse, oluline on üksnes mõtte- ja sidekriipsu eristus.

Vt ka „Mõttekriips“, „Sidekriips“.

Anna tagasisidet