Vahel satub sidesõna ja lauses sellisesse kohta, kus tema ette pannakse koma. Sest koma sõltub lause struktuurist.

Koma ei ole tavaks panna ja ette siis, kui ta on rinnastav sidesõna. Näiteks Linn ja ülikool loovad koostöös teaduskeskuse, Ma ei tea seda ja see ei huvitagi mind.

Koma võib sattuda ja ette kõrvallause(te)ga liitlauses. Näiteks Ta ütles, et tuleb homme, ja tuligi, Tean, mida teen, ja tean ka, kuidas olla kasulik.

Vt lähemalt „Koma“ ja „Sidesõnad“ (lk 174).

Anna tagasisidet