Saritegusõnad ehk rindtegusõnad koosnevad mitmest kõrvutisest, tavaliselt samas vormis ja isikus tegusõnast. Nende vahele koma ei käi, nt Lähen ostan ühe kohvi, Mine tee uks lahti.

Saritegusõnu moodustatakse kõige sagedamini liikumisverbidega, nt Tule vaata sõnaraamatust järele. Jooksen toon lillekimbu poest ära. Loodan, et sa tuled otsid mind üles. Eks sa mine püüa tuult väljal!

Tavaliselt koosnevad eesti keele saritegusõnad kahest tegusõnast — neid on nimetatud kaksiktegusõnadeks –, ent on ka kolme tegusõnaga ühendeid ehk kolmiktegusõnu, nt Mine jookse vii see raamat sõbrale tagasi. Lähen käin toon sulle šokolaadi.

Saritegusõnades näitab esimene sõna sageli n-ö ühist tegevusse suundumist: esimene tegusõna on sisult seotud teisega (ja kolmandaga), moodustades lauses liitöeldise, nt Tule aita tal süüa teha või Lähen käin toon sulle šokolaadi. Mõlemad tegusõnad (või kõik kolm) on tavaliselt samas vormis ja isikus.

Kui lauses on mitu tegusõna, millest igaühel on iseseisev tähendus ning nad ei moodusta sisulist tervikut, siis pannakse kahe verbi vahele koma, vrd nt Tule, aitame tal süüa teha. Sellised tegusõnad pole sageli ka samas vormis ja isikus.

Anna tagasisidet