Uued tuletised

Uued nimisõna- ja tegusõnatuletised. Sõnavõistlustel tehtud tuletised.

Antonüümid

pikk ja lühike, üleval ja all

Uued liitsõnad

Uued nimi-, omadus- ja tegusõnad. Tõlkelaenud ja algupärased liitsõnad.

Tegusõna ja sihitise seos

Koostamisel

Sihitise kasutus sõltub ka öeldiseks olevast tegusõnast. Osa tegusõnu käib enamasti koos sihitisega, teine osa sihitiseta, tegusõnast võib oleneda osa- või täissihitise kasutamise võimalus.