Kas lühendi lõppu käib punkt?

Väiketähtlühendite järele tänapäeval punkti pigem ei panda, nt a – aasta, lk – lehekülg, nt – näiteks, saj – sajand, prof – professor. Otsuse, et punkti võib ära jätta, tegi tollane vabariiklik õigekeelsuskomisjon 1982. aastal. Tähtede vahele pannakse punkt erandjuhtudel, kui lühend langeks muidu kokku mõne muu sõnaga, nt k.a – kaasa arvatud, e.m.a –…