Panga nimi, mis sisaldab sõna bank

Võõrnimesid Swedbank ja Bigbank käänatakse ilma ülakomata ja säilitatakse nimede algkuju: Swedbanki ja Bigbanki kliendid, tutvustas Swedbanki ja Bigbanki, astus sisse Swedbanki ~ Swedbankisse ja Bigbanki ~ Bigbankisse, töötavad Swedbankis või Bigbankis jne. Bank on nime osa, mistõttu seda ei tõlgita.

Hoiatustähisega nimi

Hoiatustähis kaubamärgi taga on sümbol, mis näitab, kas kaubamärk on riigi patendiametis registreeritud (®) või mitte (). Registreeritud kaubamärk on puutumatu, kuid eestikeelses tekstis allub kaubamärgi nimi samadele õigekirjareeglitele mis teisedki nimed või võõrnimed, samuti pole kohustuslik kasutada tekstis hoiatustähist, nt Nicorette’i plaastrid, Gabori kingad, EMT SurfPorti muusikapood

Kui on soov nimes näidata ka hoiatustähist, saab tüvevokaali ja käändelõpu vajaduse korral lisada sidekriipsu abil, nt Tylenol®-ile, Windows©-it, Biocare™-i. Sellised sümbolid käänamist ei mõjuta ja tüvevokaal lisatakse nime järgi, nt Akono™ peakomplekt (nimele Akono ei lisandu käänamisel tüvevokaali). Piisab, kui näidata registreeritud kaubamärgi sümbolit nime järel selle esmamainimisel, tekstis pole vaja seda korrata.

Vt ka „Võõrnimede käänamine“, „Kaubad“, “Kaubamärgid“.

Anna tagasisidet