Asesõnade käänamine

Koostamisel

EKI ühendsõnastikus esitatud isikuliste asesõnade käänamise täpsem tabel.