Enamik jaapani sõnu kirjutatakse eesti tekstis tsitaatsõna kujul (kursiivis vm esiletõstus). Väike hulk üldtuntud või varasemast ajast eesti keelde jäänud sõnu on mugandatud võõrsõnaks. Mõned sõnad on üleminekujärgus, kus neid võib kasutada nii tsitaatsõnana kui ka võõrsõnana.

Eesti tekstis saab näiteks kasutada kas tsitaatsõnaga sushi või mugandit suši.

Tsitaatsõnu liidetakse sidekriipsuga, nt shiitake-seenedwasabi-kasteshiatsu-massaaž, ja käänatakse ülakoma abil, nt marineeris teriyaki’ga, sõi somen’itninja’de võitlus.

Vt ka „Tsitaatsõnade kirjutamine“, „Täheortograafia“.

Anna tagasisidet