Haiguste ladinakeelseid nimetusi on eesti keeles tavaks kirjutada tsitaatkeelenditena: väikese algustähega ja kaldkirjas. Näiteks sclerosis multiplex, epilepsia myoclonica, scoliosis osteopathica.

Neid käänatakse ülakoma abil: sclerosis multiplex’ist, epilepsia myoclonica’ga.

Vt lähemalt „Tsitaatsõnade kirjutamine“.

Anna tagasisidet