Kohanime on tavaks kirjutatada suure tähega, kui see näitab:

  • kohakuuluvust. Näiteks Eesti kirjanik on ükskõik mis rahvusest kirjanik, kes elab Eestis, ja Saksa auto on Saksamaal toodetud auto;
  • liiki. Näiteks Soome kelk on kelgu liik, Hollandi juust on juustusort.

Kohanime on tavaks kirjutada väikse tähega, kui näitab keele-, rahva- või hõimunimetust. Näiteks eesti kirjanik on eestlasest kirjanik, eesti vanasõna on eestlaste vanasõna, saksa täpsus on sakslaslik täpsus.

Vt lähemalt „Kohanimelise täiendiga ühendid“, „Täiendsõna“.

Anna tagasisidet