Autasud

Autasude nimetused, nimed ja pealkirjad.

Üritused

Ürituste nimetused, nimed ja pealkirjad.

Taimesordid

Taimede sordinimed erialakirjanduses ja mitteerialases tarvituses, võõrkeelsed sordinimed.

Kaubad

Kaupade nimetused ja nimed, registreeritud kaubamärgid, hoiatustähised.

Sõidukid

Üksiksõidukite nimed.

Ajaloosündmused

Ajaloosündmuste nimetused, sündmuste kinnistunud nimetused ajalookirjanduse tavas.

Isikud, olendid

Isikunimed, varju- ja hüüdnimed, isikute ümberütlevad nimetused; isikunime täpsustav täiendosa; isikunimelise täiendiga ühendid; nimepartiklid ja kõnetlussõnad.

Riigid, osariigid

Riikide ja osariikide nimetused ametlikult ja mitteametlikult.

Ehitised, ruumid

Ehitiste ja ruumide nimetused ja nimed, kujundlikud ehitisenimetused.

Kohad

Kohanimed, kujundlikud kohanimetused, ülekantud tähenduses kohanimed; kohanime täpsustav täiendosa, kohanimelise täiendiga ühendid.

ALGUSTÄHEORTOGRAAFIA

Lausealguse, nime suurtäht, ametlikkust ja püsikindlust, tunderõhku märkiv suurtäht; erialakeele tavad.

Täiendsõna

Täiendsõna ehk vaegomadussõna ehk käändumatu omadussõna. Prantsuse/prantsuse, Briti/briti, Nõukogude/nõukogude jne.

Mis on nimi?

Nime mõiste ja tunnused. Kesklinn ja kesklinn, Tuhala Nõiakaev või Tuhala nõiakaev jne.