Autasud

27. mai 2022

Autasude nimetused, nimed ja pealkirjad.

Üritused

27. mai 2022

Ürituste nimetused, nimed ja pealkirjad.

Taimesordid

27. mai 2022

Taimede sordinimed erialakirjanduses ja mitteerialases tarvituses, võõrkeelsed sordinimed.

Kaubad

27. mai 2022

Kaupade nimetused ja nimed, registreeritud kaubamärgid, hoiatustähised.

Sõidukid

27. mai 2022

Üksiksõidukite nimed.

Ajaloosündmused

27. mai 2022

Ajaloosündmuste nimetused, sündmuste kinnistunud nimetused ajalookirjanduse tavas.

Isikud, olendid

23. mai 2022

Isikunimed, varju- ja hüüdnimed, isikute ümberütlevad nimetused; isikunime täpsustav täiendosa; isikunimelise täiendiga ühendid; nimepartiklid ja kõnetlussõnad.

Riigid, osariigid

26. mai 2022

Riikide ja osariikide nimetused ametlikult ja mitteametlikult.

Ehitised, ruumid

26. mai 2022

Ehitiste ja ruumide nimetused ja nimed, kujundlikud ehitisenimetused.

Kohad

25. mai 2022

Kohanimed, kujundlikud kohanimetused, ülekantud tähenduses kohanimed; kohanime täpsustav täiendosa, kohanimelise täiendiga ühendid.

ALGUSTÄHEORTOGRAAFIA

22. mai 2022

Lausealguse, nime suurtäht, ametlikkust ja püsikindlust, tunderõhku märkiv suurtäht; erialakeele tavad.

Täiendsõna

6. oktoober 2021

Täiendsõna ehk vaegomadussõna ehk käändumatu omadussõna. Prantsuse/prantsuse, Briti/briti, Nõukogude/nõukogude jne.

Mis on nimi?

8. juuni 2021

Nime mõiste ja tunnused. Kesklinn ja kesklinn, Tuhala Nõiakaev või Tuhala nõiakaev jne.