Väiketähtlühendite järele tänapäeval punkti pigem ei panda, nt aaasta, lklehekülg, ntnäiteks, sajsajand, profprofessor. Otsuse, et punkti võib ära jätta, tegi tollane vabariiklik õigekeelsuskomisjon 1982. aastal. Tähtede vahele pannakse punkt erandjuhtudel, kui lühend langeks muidu kokku mõne muu sõnaga, nt k.akaasa arvatud, e.m.aenne meie ajaarvamist.

Vana reegli järgi ehk lõpupunktiga kirjutada ei ole samuti keelatud, tuleb vaid tähele panna, et ühes tekstis, väljaandes jne oleks lühendid esitatud ühe ja sama põhimõtte alusel.

Suurtähtlühendite järel punkt ei käi, nt TVtelevisioon, FIEfüüsilisest isikust ettevõtja.

Teiste keelte lühendeid kasutades järgitakse punkti panekul vastava keele tava.

Vt ka “Lühendamine“.

Anna tagasisidet