Ajamäärus on sõna või sõnaühend, mis vastab küsimusele millal?. Seda kasutatakse tavaliselt kas alalütlevas või seesütlevas käändes, nt Me elame sündmusrikkal ajal, Minevikus oli kõik teisiti.

Kuna aega näitav tähendus ilmneb enamasti juba nende sõnade tähendusest, mitte niivõrd käändest, siis kasutatakse mõnel juhul rööpselt ka nimetavat käänet. Näiteks Eelmine aasta ~ eelmisel aastal oli soe suvi, Iga nädal ~ igal nädalal käin trennis.

  • Määruseid, mille peasõnaks on kord, aasta, nädal, päev, õhtu, kasutatakse nii nimetavas kui ka alalütlevas käändes. Näiteks Viimane kord = viimasel korral tegid sina välja, Järgmine päev = järgmisel päeval tuli poodi minna.
  • Nimetavas käändes kasutatakse ka sõnu kuu, tund, minut, sekund, kui neid laiendab sõna iga, nt Seda saab teha iga kuu = igal kuul = igas kuus.

Vt lähemalt „Aja väljendamine“ (alates lk 436).

Anna tagasisidet