Koma pannakse tähenduselt võrdsete ajaväljendit vahele, nt Pühapäeval, 22. septembril algas kalendrisügis. Koma jääb alles ka muudes käänetes, nt Reedet, 4. oktoobrit me ei unustanud. Võistlustöid oodatakse esmaspäeva, 7. oktoobrini.

Siinse näite teist ajaväljendit (22. september) võib pidada ka järellisandiks. Sel juhul toimitakse järellisandi komastamise reeglite järgi ning lisatakse teinegi koma, nt Pühapäeval, 22. septembril, algas registreerimine.

Seega oleneb koma kasutamine kuu nimetuse järel kirjutaja soovist.

Koma ei panda kuupäeva ja kellaaja vahele, sest need hõlmavad üksteist (kellaaeg n-ö mahub kuupäeva sisse), nt Pühapäeval, 22. septembril kell 23.44 algas kalendrisügis. Ootame teid kolmapäeval, 2. oktoobril kell 11. Esimene saade oli eetris 11. märtsil kl 19.35.

Vt ka „Koma“, “Samaväärsed ja hõlmavad täiendid ..

Anna tagasisidet