Kui kokkukirjutatud sõna kipub liiga pikaks, siis saab selle pikkuspõhimõtte alusel kirjutada lahku. Näiteks aastalõpu koosviibimine, keskkonnakaitse teemaline, murdmaateatejooksu võistlused.

Tavaks on lahku kirjutada alates neljast osast koosnevad liitsõnad. Kolmest osast koosnevaid liitsõnu on kokku kirjutatud: sünnipäevapidu, loodushoiuteemaline, odaviskevõistlused.

Liiga pikaks kippuvaid kokkukirjutisi saab lisaks liigendada ka loetavussidekriipsu abil: jalgpalli-meistrivõistlused ~ jalgpalli meistrivõistlused, köögivilja-püreesupp ~ köögivilja püreesupp, tuletõrje-veevõtukoht ~ tuletõrje veevõtukoht.

Vt lähemalt „Kokku- ja lahkukirjutamine“.

Anna tagasisidet