ing-lõpu puhul saavad paljud võõrkohanimed käänamisel tüvevokaaliks -i, nt Rootsi linnad Jönköping : Jönköpingi, Linköping : Linköpingi, Norrköping : Norrköpingi ja Nyköping : Nyköpingii-ga käänatakse ka nt nimesid Darling : Darlingi, Darjeeling : Darjeelingi, Lotring : Lotringi. Kõigi nende kohanimede käänamist saab vaadata ÕSi kohanimevalimikust.

Ester Kindlam on raamatus „Meie igapäevane keel“ (1976, lk 139) öelnud, et keel püüab teatavatel juhtudel vältida sama täishääliku kordumist. Kui i on tüves juba olemas, on loomulik soov käänata nime u-ga. Seetõttu võiks ing-lõpuga nimede puhul aktsepteerida võõrnimele omase i-ga käänamise kõrval ka u-ga käänamist, nt Boeing : Boeingi ~ Boeingu, Empire State Building : Empire State Buildingi ~ Empire State Buildingu, Hawking : Hawkingi ~ Hawkingu, Holding : Holdingi ~ Holdingu, Elling : Ellingi ~ Ellingu, Fielding : Fieldingi ~ Fieldingu, Golding : Goldingi ~ Goldingu, Hafting : Haftingi ~ Haftingu, Harting : Hartingi ~ Hartingu, Lessing : Lessingi ~ Lessingu, Rolling : Rollingi ~ Rollingu, Rowling : Rowlingi ~ Rowlingu.

Võõrnimede ic-lõppu hääldatakse tavaliselt ik-na. Selliseid nimesid käänatakse u-tüveliselt (nagu ik-lõpuga sõnu kliinik : kliinikubasiilik : basiilikukoleerik : koleeriku jt), ent rööpselt on võimalik kaashäälikuga lõppevatele võõrnimedele omane i-ga käänamine. Nt Dominic : Dominicu ~ Dominici, Frederic : Fredericu ~ Frederici, Ecomatic : Ecomaticu ~ Ecomatici, Electric : Electricu ~ Electrici, Energetic : Energeticu ~ Energetici, Honda Civic : Honda Civicu ~ Honda Civici, Hotronic : Hotronicu ~ Hotronici, Magic : Magicu ~ Magici, National Geographic : National Geographicu ~ National Geographici, Olympic : Olympicu ~ Olympici, Panasonic : Panasonicu ~ Panasonici, Republic : Republicu ~ Republici, Scandic : Scandicu ~ Scandici, Stanford Music : Stanford Musicu ~ Stanford Musici, Titanic : Titanicu ~ Titanici, Visa Classic : Visa Classicu ~ Visa Classici.

Soovitusel on erandeid. Victoria lühinime Vic tüvevokaal on -i: Vici. Raudteenime Rail Baltic on ESi keeletoimkond soovitanud käänata u-liselt: Rail Balticu.

Vt ka „Võõrnimede käänamine“.

Anna tagasisidet