Rakenduste nimesid on tavaks käänata samamoodi nagu teisi samalaadseid võõrnimesid. Võõrnimesid, mille lõpus on üks sulghäälik, käänatakse nagu sõna taburet (omastavas käändes tabureti, osastavas taburetti) või isikunime Margaret (omastavas käändes Margareti, osastavas Margaretti). Seega tuleks käänata ka rakenduse nime Tiktok omastavas käändes Tiktoki, osastavas Tiktokki. Samuti käänduvad näiteks Blue-Bot (tutvustati Blue-Botti); Unibet (panustasin Unibetti); Volkswagen Amarok (müüb Volkswagen Amarokki).

Kui nimi lõpeb muu tähe kui sulghäälikuga, siis on kõigis käändevormides üks täht (nagu näiteks isikunimes Tom): omastav, osastav ja lühike sisseütlev Instagrami, seesütlev Instagramis, seestütlev Instagramist jne.
Seega: Panin oma pildi Instagrami, aga Laadisin video Tiktokki.

Tava kehtib eeskätt siis, kui kirjapildis on lühike täishäälik lõppsilbis. Nt rakenduse Facebook nimi käändub Facebook : Facebooki : Facebooki, sest siin on viimases silbis kaks o-d.

Rakenduste nimedest saadud tuletisi saab kirjutada kujul juutuuber, instagrammer, tiktokker, aga ka tsitaatsõnadena (kursiivkirjas), näiteks youtuber, ja sõnaühendina Youtube’i (Instagrami, Tiktokki) postitaja.

Kui kujunduses on suurtäht nime keskel, on nime eesti keeles võimalik kirjutada nii üldreegli järgi ehk suure algustähega, näiteks Easyjet, Iphone, Powerpoint, Tiktok, Youtube, kui ka nimepanija soovitud kuju järgides: easyJet, iPhone, PowerPoint, TikTok, YouTube.

Vt ka „Võõrnimede käänamine“, „Nime suurtäht

Anna tagasisidet