Aunimetused on tavaks kirjutada väikese algustähega. Näiteks aasta õpetaja, aasta õpilane, aasta koolitaja, aasta naine, aasta ema, aasta isa, aasta põllumees.

Aunimetusi antakse peale inimeste muulegi, nt aasta tegu, aasta auto, aasta muuseum, aasta ehitis, aasta küla.

Nimetusele võib järgneda aastaarv, nt aasta ajakirjanik 2021, maksumaksja sõber 2017 (või pealkirjana „Maksumaksja sõber 2017“). Lihtsaim on muu lausega siduda niisugust fraasi, kus täiendid on põhisõna ees, nt 2017. a maksumaksja sõber.

Vt ka „Ameti- ja aunimetused, auastmed, teaduskraadid“.

Anna tagasisidet