e- on lühend sõnast elektrooniline või elektron-. Nii liitsõna, nt elektronpost, kui ka lühendliitsõna, nt e-post, e-kiri, e-pangandus, e-õpe, e-arve, e-pilet, on tavaks lause sees kirjutada väiketähega ja lause algul suurtähega.

Lühendliitsõnu, mis algavad lühendiga m- (ehk ’mobiil-’) kirjutatakse samuti nagu vastavaid liitsõnu: m-makse samamoodi nagu mobiilmakse, m-pilet nagu mobiilpilet.

Nimetus e-maksuamet on samasugune lühendliitsõna nagu e-post. Liitsõna keskel on tavaks kirjutada sõnad väikse tähega: e-maksuamet. Samasugused lühendliitsõnad on ka e-riik, e-ülikool, e-kutsekool. Suurtähe abil saab küll näidata asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide registreeritud täisnimetuse ametlikkust, ent e-maksuamet pole iseseisev asutus. Selle asutuse ametlik täisnimetus on Maksu- ja Tolliamet ning e-maksuamet on vaid üks selle asutuse pakutavaid teenuseid.

Vt ka „Lause alguse suurtäht“, „Ametlikkust ja püsikindlust märkiv suurtäht“.

Anna tagasisidet