Joogastiilid

Kui joogastiil on nimetatud isiku järgi, kirjutatakse isikunimi suure algustähega, püstkirjas, liigisõnast jooga lahku ning omastavas käändes, nt Bikrami jooga, Iyengari jooga.

Võõrkeelsed nimetused, mis ei ole eesti keelde mugandatud, vormistatakse tsitaatsõnana kursiivis. Eestikeelse sõnaga liitmisel kasutatakse sidekriipsu, nt hatha-joogaashtanga-joogayin-joogavinyasa-jooga.

Kui võõrkeelne nimetus hääldub samamoodi, nagu kirjutatakse, või on eestipäraseks mugandatud, kirjutatakse see püstkirjas ja väikese tähega. Liiki näitab harilikult liitsõna, nt tantrajooga, radžajooga, kundalinijooga (pikkuse poolest sobiks ka lahku kundalini jooga).

Joogaasendid

Joogaasendi kohta on võimalik kasutada nii tsitaatsõna asana kui ka mugandit aasana. Nende kõrval saab kasutada omasõnu (jooga)poos või (jooga)asend.

Eestikeelsed joogaasendite ja -harjutuste nimetused sobib kirjutada väiketähtedega, nt alla vaatav koer, sõdalane, mäeasend, kolmnurkasend, päikesetervitus. Asendite võõrkeelseid nimetusi käsitatakse tsitaatsõnadena, nt siddhasanavirasanaadho mukha svanasana.

Vt ka „Tsitaatsõnade kirjutamine“.

Anna tagasisidet