Nimetuletiste moodustamisel on tavaks säilitada nime algupärane kuju. Seda isegi siis, kui nimi lõppeb la-silbiga ja tekib silbikordus lala. Seega on Mustla elanik mustlalane või mustlalanna, Keila elanikud keilalased, Kohtla elanikud kohtlalased, Kärdlas elavad kärdlalased, Soodlas soodlalased, Iidlas iidlalased, Amblas amblalased.

Ka liitsõnalise nimetuletise puhul jääb nimi enne lane-liidet tervikuna alles: Aruküla elanikud on arukülalased, Aruvalla elanikud aruvallalased, Mustjala elanikud mustjalalased, Assamalla elanikud assamallalased, Kunksillas elavad kunksillalased jne.

Kui la-osisega lõppeb kolmesilbiline nimi, kaob tuletises erandlikult nime ja lane-liite piirilt üks la-silp: Haljala > haljalane, Sakala > sakalane, Kabala > kabalane, Kohila > kohilane, Karula > karulane, Viru-Nigula > virunigulane, Kivi-Vigala > kivivigalane.

Võõrnimetuletised kirjutatakse enamasti nime ortograafiat säilitades: newyorklane ~ new-yorklane, riodejaneirolane ~ rio-de-janeirolane, uruguaylane, jamaicalane, firenzelane, milanolane, toscanalane, waleslane, portugallane. Nime kirjapilt säilitatakse, sest see ühendab nimetuletist aluseks olnud nimedega kindlamini ja selgemini kui hääldus.

Vt ka „Nimetuletised“.

Anna tagasisidet