Sulandsõnad on sõnade osadest moodustatud tehissõnad. Näiteks rula (rull-laud), kulka (kultuurkapital), sudu (suits ja udu), vebinar ~ veebinar (ingl webinar < web-based seminar ’veebiseminar’).

  • Sulandsõnad kirjutatakse läbiva väiketähega.

Sulandnimed on nimede, nimetuste, sõnade või nende ühendite osadest moodustatud nimed. Näiteks Tansaania (Tanzania < Tanganyika + Zanzibar), Kumu (kunstimuuseum), Taltech (Tallinn + technology ’Tallinna tehnikaülikool’).

  • Sulandnimed kirjutatakse nagu muud nimed esisuurtähega.
  • Logo kujundamisel piire ei ole. Näiteks RaRa (Eesti rahvusraamatukogu), MUBA (Tallinna muusika- ja balletikool).

Vt ka „Sulandsõnad“.

Anna tagasisidet