Tähtkujudel on nimed ja need kirjutatakse suure algustähega: JäärKaksikudLõviNeitsiKaljukits. Näiteks Jüri on (tähtkujult) Jäär. Mari on sündinud Skorpioni tähtkujus. Riina on Kaksik ja Raul on Kala. Jüri on mees-Jäär, Mari on nais-Skorpion.

Looma-aastate kirjutamiseks on mitu viisi.

  • Nimemalli järgi kirjutatakse need suure tähega ja sõnaühendina: Tiigri aasta, Roti aasta.
  • Nimetusemalli järgi kirjutatakse need väikese tähega. Sel juhul saab neid kirjutada nii sõnaühendi kui ka liitsõnana: tiigri aasta ~ tiigriaasta, roti aasta ~ rotiaasta. Näiteks Olen sündinud hobuseaastal ~ hobuse aastal ja 10. veebruaril algas maoaasta ~ mao aasta. Kui looma-aasta nimetusel on täiendeid, siis kasutatakse sõnaühendit: kollase maaroti aastavalge metalltiigri aastaLõppes musta veedraakoni aasta ja algas musta veemao aasta.

Kuigi loomamärke võib pidada nii nimeks kui ka nimetuseks (vt nt lammas/Lammas), siis mõnes kontekstis aitab esitäht tähendusi eristada, vrd Teoorias ei saa Hobune ja Rott omavahel läbi ja Heledat värvi rott võib muutuda ka päris valgeks, Selline proovikivi tähendab Ahvi jaoks, et aasta tuleb talle karmim eriti töö vallas ja Hääl ehmatas ahvid minema.

Vt ka „Kohad“, „Pühad, tähtpäevad, idamaa kalendri aastanimetused“.

Anna tagasisidet