Rindlause lõpumärk oleneb viimasest osalausest. Järgmistes lausetes on viimane osalause küsiv ja seetõttu on lause lõpus küsimärk.

  • Meie otsustasime väsitava kooliaasta lõpetada piknikuga, aga kuidas teete teie?
  • Matkajad seisid valiku ees: kas jätkata oma teed või puhata paarkümmend minutit?

Põimlause lõpumärk oleneb pealause liigist. Kui pealause on väitlause, on lause lõpus punkt:

  • Tema sõnul tekitas muret teadmatus, miks männid langetati.
  • Soovime teada, kuidas hangite kliendi kohta infot.
  • Siinkohal tahakski küsida, miks seda pole tehtud.
  • Ema küsib, kas see jutt vastab tõele. Vrd otsekõnega lause: Ema küsib: „Kas see jutt vastab tõele?“

Kui pealause on küsilause, lõpeb põimlause küsimärgiga:

  • Kas ta peaks ise tegutsema või lootma, et keegi teda aitab?

Vt kirjavahemärkide kohta spetsiifilisemalt ka „Kirjavahemärgid“.

Anna tagasisidet