Sisukord

Lühidalt

Tuletisi saab moodustada nii liitega kui ka liiteta. Uue sõna moodustamist ilma liiteta nimetatakse nulltuletuseks ehk konversiooniks. Sõnatüvi on sama, aga alussõnaga võrreldes on sel uus funktsioon ja sõnaliik: liim > liimima, julge > julgema; sundima > sund, levima > levi. Liitega tuletuse korral võib sõnaliik jääda samaks: aed > aedik, kole > koletu või muutuda: püsti > püstine.

Pikemalt

Liiteta tuletus

Nulltuletust esineb peamiselt vaid tegu- ja käändsõnade vahel. Samasuguse tüvega käändsõna ja tegusõna tuletussuhe võib olla selline, et

1) käändsõnast on saadud tegusõna: saag > saagima, kiip > kiipima, hari : harja > harjama, kuiv> kuivama; või

2) tegusõnast on saadud käändsõna: kuluma > kulu, uskuma > usk, röövima > rööv, jahtima > jaht.

Liitega tuletus

Tuletus võib olla sõnaliigisisene: teenima > teenindama, pikk > pikaldane, öösi > öösiti, või sõnaliikidevaheline: õnn > õnnekas, kaks > kaksiti, boheem > boheemitsema, pidulik > pidulikkus.

Tuletusaluseks on lihtsõna: kivi > kivistama, liitsõna: vanamees > vanamehelik, tuletis: kuhik > kuhikjas, sõnaühend: kahe astmega > kaheastmeline.

Variandid

Samatähenduslike võrdsete variantidena võivad kasutusel olla lihtsõna või nulltuletis ja liitega tuletis: südi ja südikas, kiduma ja kidunema, unuma ja ununema, vist ja vististi, reuma ja reumatism.

Kirjandus

  • Reet Kasik, Sõnamoodustus. Eesti keele varamu I. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus, 2015.

Anna tagasisidet